Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 28.3.2013

Obvladovanje poslovnih sredstev odloča o dobičku

Strokovni seminar, ki sta ga organizirala Društvo vzdrževalcev Slovenije in podjetje KOPA, je odkril, da je obvladovanje sredstev ključen vir za zagotavljanje trajne poslovne uspešnosti in visoke donosnosti.Društvo vzdrževalcev Slovenije je v sodelovanju s podjetjem KOPA izvedlo strokovni seminar „Informacijska podpora pri vzdrževanju: povečanje učinkovitosti, dvig razpoložljivosti sredstev in obvladovanje stroškov v vzdrževanju“. Seminar je podal celovit pregled na poslovno vrednostjo vzdrževanja, ki kot sestavni del obvladovanja sredstev in upravljanja s premoženjem, povečuje dodano vrednost, zagotavlja visoko donosnost sredstev ter posledično vpliva na izboljšanje poslovnih rezultatov.

„Upravljanje sredstev in storitev, katerega temeljno dejavnost predstavlja vzdrževanje, dejansko neposredno vpliva na  dobičkonosnost podjetja,“ je povedal Marjan Gobec, direktor KOPA d.d., ter poudaril, da je v današnjih gospodarskih razmerah uspešno obvladovanje sredstev praktično nemogoče brez ustreznih namenskih informacijskih rešitev.

Na seminarju so bili predstavljeni različni vidiki vzdrževanja, kot so zagotavljanje poslovne uspešnosti, maksimizacija dobičkonosnosti sredstev ter optimalizacija vodenja vzdrževalčne dejavnosti. Seminar je poleg vrste praktičnih primerov koristi informacijko vodenega vzdrževanja podal tudi zadnje trende pri razvoju samih informacijskih tehnologij, ki omogočajo tranformacijo oddelkov vzdrževanja v ponudnike storitev z visoko dodano vrednostjo.

Strokovno in praktično o vzdrževanju                     

Na osrednjem strokovnem predavanju je Kerešimir Bakič, ELES, d.o.o., član slovenskega združenja elektroenergetikov ter mednarodnih združenj CIGRE – CIRED, izvedel predavanje z naslovom „ Metodologije strateškega vzdrževanja elektroenergetskih sistemov s poudarkom na RCM“. Ta tem predavanju so udeleženci spoznali pomen obvladovanja s sredtvi, prsitope k upravljanju s spremoženjem v elektrogospodarskih podjetjih, sodobne metode vzdrževanja in njihov stalen razvoj, ter vplive trga električne energije na pristope k izvajanju vzdrževalne dejavnosti. Največji poudarek tega predavanja je bil na principih zanesljivostno orientirane strategije (RCM), ki kot krovna strategija pri upravljanju s premoženjem stremi k doseganju maksimalnih dolgoročnih dobičkov ob ustreznem obvladovanju poslovnih tveganj.

Vinko Jelenko, vodja programa Maximo v KOPA d.d. je predstavil glavne trende pri informacijski podpori vzdrževanju in njen vpliv na vzdrževanje, koristi mobilnosti ter podporo standardom ISO 5500. Sodoben nformacijski sistem za upravljanje s sredstvi in podporo pri vzdrževanju, kot je IBM Maximo, odpira vrsto možnosti za povečanje učinkovitosti, dvig razpoložljivosti in obvladovanje stroškov v vzdrževanju. Te možnosti je predstavil Aljaž Gradišnik, vodja projektov Maximo v KOPA d.d., ter jih podkrepil s praktičnimi primeri iz številnih uspešnih projektov uvedbe IBM Maximo, na primer v Premogovniku Velenje, Eles, Merkur, GKN Driveline Zreče, Petrol, Unitic Sarajevo (BIH), rudnik zlata Čelopeč (Bolgarija) ter Utva (Srbija).

Udeleženci so spoznali tudi dobro prakso upravljanja s sredstvi v Petrolu, ki jo je delila Alenka Pric, področje informatika v Petrol d.d. Gre za eno največjih implementacij sistema IBM Maximo v Sloveniji, ki so jo začeli leta 2004 v sodelovanju s Kopo in je postal eden od strateških informacijskih sistemov podjetja. V podjetju prek tega sistema izvajajo celobvito upravljanje s sredstvi s poudarkom na preventivnem vzdrževanju.

Seminarski del je zaključila praktična delavnica s predstavitvijo zmožnosti informacijskega sistema IBM Maximo. Ta podpira uresničevanje krovnih poslovnih strategij pri upravljanju s sredstvi prek celovitega vodenja sredstev, stalne optimizacije vzdrževalnkih procesov ter poenostavitev operativnega dela s poudarkom na preventivnem vzdrževanju ter z njimi povezanih stroškovnih prihrankov in zagotavljanju visoke produktivnosti na vseh ravneh poslovanja.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)