Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 21.4.2005

Obmejna regija na poti digitalizacije

Nova ekonomija temelji na znanju, povečevanju računalniške pismenosti  in je z vidika vsepovsod prisotne globalizacije tudi glede organizacije delovnega procesa nujnost. Tudi na Koroškem že kar nekaj let tečejo aktivnosti pri pripravi pogojev za razvoj novih oblik dela, kjer je dvig računalniške pismenosti eden ključnih dejavnikov.

Program PHARE je pobuda Evropske unije, ki nam v prihodnje odpira večje možnosti pridobivanja finančne pomoči za podporo procesa ekonomske preobrazbe. V okviru Phare donacijske sheme  »Obmejna regija na poti digitalizacije« sta pooblaščena izvajalca A.L.P. Peca in KOPA računalniški inženiring d.d. podelila  ECDL certifikate že za drugo skupino udeležencev, ki so usposabljanja in vse potrebne izpite opravili v jesenskem terminu 2004.

Tako je bil projektni cilj, ki je pridobitev ECDL spričeva za 80 predstavnikov malih in srednjih podjetij, v celoti izpolnjen.

Dodatno utež takšnemu dogodku pa predstavlja dejstvo, da je prav dvig digitalne oz. informacijske pismenosti eden od stebrov vseevropske iniciative doseganja informacijske družbe. S takšnimi projekti dokazujemo, da je konkurenčne vsebine možno pripeljati tudi v oddaljene regije.

Računalniška pismenost je osnova, na kateri gradimo pogoje za razvoj novih oblik dela, ki jih sodobne tehnologije omogočajo.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)