Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 28.5.2013

Uspešni na razpisu za spodbujanje inovativnih R&R projektov

 

Uvrstitev med najboljših 10 projektov, ki s tem pridobivajo sofinanciranje iz naslova evropskih sredstev, potrjuje, da je Kopa v samem vrhu najinovativnejših in tehnološko naprednejših podjetij – to pot za obvladovanje kapitala v znanju.Kopa je kot eno izmed 10 podjetij pridobila evropska sredstva za razvoj inovativne in v prihodnost usmerjeno informacijske rešitve za obvladovanje kompetenc e-DKES. Glavni cilj e-DKES je omogočiti nabor, kombinacijo in razvoj pravih specifičnih kompetenc (znanja), ki je, z vidika teorije organizacij na splošno, najpomembnejši dejavnik ustvarjanja in povečevanja uspešnosti podjetja. Kot pravi dr. Lidija Breznik, izvršna direktorica trženja v Kopi in idejni vodja projekta, je e-DKES tehnološko dovršen in kompleksen sistem, saj temelji na najnovejših dognanjih relevantnih področij, tj. ravnanja s človeškimi viri (HRM) in umetne inteligence, a hkrati preprost za uporabo, kar je mogoče doseči s prikrivanjem kompleksnosti, t.j. z uporabo sodobnih konceptov kot je SOA.

Rešitev uporablja najboljše prakse ter inovativne pristope

Osnovo sistema e-DKES predstavlja baza znanja o kompetencah, ki se neprestano dopolnjuje in posodablja. Kompetenčni ekspertni sistemi slonijo na sistematični in strukturirani analizi načina in procesa dela, kulture in okolja, v katerem podjetja poslujejo. So nadgradnja in najvišji nivo, vrh uvajanja in implementiranja praks in rešitev HRM. Uvedba kompetenčnih ekspertnih sistemov zahteva spremembo poslovnega koncepta podjetja in način razmišljanja v podjetju/organizaciji. Raziskave nakazujejo na to, da slabosti in pomanjkljivosti trenutnega stanja na trgu ni mogoče izboljšati s klasičnim načinom razmišljanja in obstoječimi HRM rešitvami. V Kopi namreč ugotavljamo, da so informacijske rešitve na področju ravnanja s človeškimi viri (HRM), ki jih ponuja trg, medsebojno nepovezane, ne podpirajo strateške usmerjenosti podjetij in niso dolgoročno naravnane (neupoštevanje demografskih in socialnih sprememb in trendov na področju HRM, na primer staranje prebivalstva). Rešitve oz. sistemi se uvajajo premalo poglobljeno, prav tako se uvaja hkrati ali naknadno preveč sistemov, ti pa ostajajo na operativni ravni.

Opremljeni za ustvarjalno prihodnost

Namen projekta e-DKES uvedba novega načina razmišljanja in delovanja, ki bo sinergija novih vsebinskih in organizacijskih rešitev podprtih z najnovejšo informacijsko tehnologijo in ciljno usmerjenostjo k  reševanju zgoraj naštetih problemov. Sistem e-DKES se bo z novim pristopom uskladil z dolgoročnimi  strateškimi cilji organizacij, katerih namen je v izkoristiti potencial zaposlenih v največji možni meri. Organizacije bodo lahko s spremljanjem in razvijanjem kompetenc zaposlenih lažje prilagajale svojo organizacijsko strukturo potrebam na trgu, pri čemer bodo zaposleni razporejeni na delovna mesta, kjer lahko svoje kompetence najbolje izkoristijo. Posamezniki bodo tudi lažje načrtovali svojo karierno pot in jo usklajevali z dolgoročnimi cilji organizacije, saj bodo lahko preko sistema e-DKES pridobili informacije o svojih prednostih in slabostih, hkrati pa jim bo sistem e-DKES nudil tudi priložnost za izobraževanje in pridobivanje/izboljševanje kompetenc. Posamezniki, ki bodo imeli preko sistema e-DKES pogled na svojo karierno pot in tudi sredstva zanjo, bodo tako bolje motivirani za pridobivanje novih kompetenc in izboljševanje obstoječih.

Prilagodljiva uporaba – brez začetnih investicij

Sistem e-DKES bo nameščen v računalniškemu oblaku, kar bo omogočilo uporabo osnovnih funkcionalnosti sistema e-DKES v obliki storitev v oblaku (SaaS) organizacijam z minimalno investicijo. Namestitev v oblaku namreč pomeni, da se breme vzdrževanja in posodabljanja prenese na ponudnika storitev, kar zaradi ekonomije obsega pomeni nižje skupne stroške, hkrati pa se stroški porazdelijo po dejanski uporabi storitev. Podjetja in druge organizacije, ki bodo želele izkoristiti vse prednosti sistema e-DKES, bodo lahko »dinamično« prilagodile sistem svojim poslovnim procesom, kar odpravlja eno ključno pomanjkljivost obstoječih informacijskih rešitev na področju HRM, tj. njihovo preveliko splošnost. Storitve e-DKES bodo usmerjene tudi na cilje vseživljenjskega učenja, saj bodo ponujale rešitve, kako integrirati in povezati znanje med različnimi generacijami. Dodatno bo sistem ponujal reševanje problematike zaposlovanja in upokojevanja starejše generacije. Z vidika družbene koristnosti bo e-DKES pomagal dajati natančnejše odgovore tistim, ki bodo iskali službo, saj bodo lahko ob zavrnitvi prijave na določeno delovno mesto dobili kvalitetne napotke, v čem se morajo izboljšati (katere kompetence).

Več informacij: dr. Lidija Breznik (lidija.breznik@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)