Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 16.1.2006

KOPA in projekt PHARE

Razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij in z njimi povezanih storitev informacijske družbe je eno od osnovnih gonil sodobne družbe, vključno s trgom dela, zaposlovanjem in zagotavljanjem izobraževanja in usposabljanja. Računalniška pismenost pismenost predpogoj za zaposlovanje na čedalje večjem številu področij.

Obstaja nevarnost, da bodo informacijske komunikacijske tehnologije ustvarile dodatno delitev, poznano kot digitalni razkorak oziroma digitalna ločnica in tako zagotovile več priložnosti za tiste, ki že imajo osnovno izobrazbo, ter zmanjšale možnosti tistih, ki je nimajo. Digitalni razkorak je treba preprečiti s sistematičnim vključevanjem najbolj prikrajšanih skupin prebivalstva v pridobivanje osnovnih znanj iz IKT.

Glavni cilj projekta PHARE je povečati usposobljenost
razpoložljivih človeških virov v Sloveniji.

Namen projekta

- izboljšati zmogljivosti in znanje človeških virov,
- zagotoviti osnovna znanja računalniške pismenosti oziroma nadgraditi znanja  računalniške pismenosti ciljnih skupin brezposelnih oseb,
- izboljšati njihovo prilagodljivost razvoju IKT, potrebam trga dela ter posledično povečati njihovo zaposljivost,
- pomagati brezposelnim, da se prilagodijo ekonomskim in strukturnim spremembam,
- povečati uporabo novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, s ciljem povečati   njihove zaposljivosti,
- povečati prilagodljivost trga dela in mobilnost delovne sile.

Tudi naše podjetje, KOPA računalniški inženiring d.d. kot partner podjetja A.L.P. Peca sodeluje v projektu PHARE: »IZBOLJŠANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI BREZPOSELNIH«

Projekt » Informativne delavnice« bo trajal do konca leta. V tem času bomo v KOPI izobrazili med 250 in 300 ljudi. Ker je nivo znanja različen, jih bomo po osnovnem testiranju razdelili v skupine, kjer naj bi bil nivo znanja približno enak, saj je z homogenimi skupinami lažje delati.

 

Osnovno izobraževanje bo potekalo preko Interneta. Na spletnem portalu bodo na razpolago učne vsebine in od prizadevnosti slušateljev bo odvisno, koliko znanja bodo osvojili. Seveda pa bodo začetniki šli skozi običajne tečaje, da se seznanijo z vsem, kar jim bo  koristilo za poznejše samoizobraževanje. Le to pa bo močno podprto s skrbništvom in demonstracijami.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)