Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 21.6.2013

IT je rodovitna prst za inovativnost

Inovativnost pri uporabi informacijskih tehnologij je ključna pri ustvarjanju pogojev za dolgoročno uspešno poslovanje.


Danes uspešno poslujejo le podjetja, ki so se pravočasno prilagodila na zaostrene poslovne razmere, pri čemerta prilagoditev ni omejena samo na inovativne produkte oziroma storitve. Pravzaprav govori predvsem o prilagoditvah pri poslovanju, o inovacijah v poslovnih procesih. Današnje okolje  ponuja mnogo priložnosti, da podjetja premislijo svoje strategije in izboljšajo osnovno dejavnost. Vse zmagovalce je pri tem možno spraviti na skupni imenovalec in to so vlaganja v informacijsko podporo poslovnim procesom, ki jim je omogočila izvedbo novih poslovnih modelov ter procesnih izboljšav.

»Potreba po inovativnosti je pustila pečat tudi na trgu poslovnih informacijskih rešitev.  Danes uspešno delajo le tisti, ki so se sposobni odzvati na specifične zahteve kupcev ter jim pravočasno zagotoviti nove aplikacije, s katerimi kupci podpirajo svoje poslovne izboljšave,« je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP.

V podjetju KOPA so s svojimi parterji izvedli vrsto inovativnih projektov, kjer so z izboljšavami informacijske podpore v osnovni dejavnosti ustvarjali novo konkurenčno prednost. Podjetje je za eno od inovacij, gre za sistem dimenzijskega spremljanja zalog prejelo srebrno nagrado GZS za najboljšo inovacijo v letu 2012, njihov inovativni sistem za upravljanje s kompetencami zaposleni E-DKES pa je bil izbran kot eden 10 razvojnih projektov, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Standardno ni več dovolj

Pridobivanje novih kupcev je vedno težje, zato je ohranjanje dosedanjih toliko bolj pomembno. Podjetja za hitro odzivnost na anomalije pri poslovanju, ki bi lahko vplivale na njihov servis kupcem potrebujejo bistveno bolj podrobne in hitrejše informacije, kot jim jih lahko ponudi poslovni informacijski sistem (ERP). Dejansko potrebujejo informacije iz prve vrste, neposredno od tam, kjer se odvijajo ključni poslovni procesi – s proizvodnih linij in iz skladiščno-logističnih operacij. V praksi se je pokazalo, da so nišni proizvajalci izredno inovativni pri informatizaciji poslovanja.

Še posebej v dinamičnih proizvodnih podjetjih klasična informacijska podpora ni dovolj, kar se zgovorno kaže v sistemih za poslovno obveščanje. Direktorji dejansko zahtevajo informacije za celovito obvladovanje poslovnih tveganj. Z željo po čim hitrejši odzivnost na morebitne probleme na svojih mobilnih napravah ne spremljajo le finančnih pokazateljev ampak tudi delovanje proizvodnje, še posebej ključnih proizvajalnih sredstev, od katerih je odvisen prihodek.

Spremljanje proizvodnje v realnem času

V podjetju KOPA so s svojimi partnerji izvedli vrsto inovativnih projektov, kjer so z izboljšavami informacijske podpore v osnovni dejavnosti ustvarjali novo konkurenčno prednost.

V podjetju AKERS Valji Ravne d.o.o. so uvedli spremljanje aktivnosti na delovnih centrih v proizvodnji prek mobilnih terminalov na dotik, ki ponuja srednjemu in najvišjemu vodstvu neposredne informacije o stanju izvedbe posameznih naročil. Podatki, ki jih sedaj zajemajo avtomatsko, na mestih kjer dejansko nastajajo, omogočajo ukrepanje v trenutku, ko motnja nastane. Vodje so sproti obveščeni tudi v primeru pomanjkljivih podatkov in o tem, kdo je za to odgovoren. S tem so preprečili nastanek nepotrebnih stroškov in nezadovoljstvo, saj pri napakah v proizvodnji ukrepajo že takrat, ko je obdelava še razmeroma poceni. Nadzor nad izvedbo poleg lažjega ugotavljanja odgovornosti za napake prinaša tudi časovno natančnejše dobave. Podjetje se hitro odziva na težave v proizvodnji, in če se pokaže nevarnost za zamudo pri posameznih poslih, pravočasno dodeli dodatne ljudi ali kooperante. Tako zbrane in obdelane podatke rabijo tudi za nadaljnjo optimizacijo virov, povečanje produktivnosti, enakomernejšo porazdelitev dela v povezavi s planiranjem ter za izboljšanje dela s strankami.

Izboljšava v logistiki z jasno poslovno vrednostjo

Informacijsko podprti logistični procesi so danes ključnega pomena, še toliko bolj pri obvladovanju porabe materiala in zalog. Da bi uresničili poslovne zahteve in potrebo po ohranjanju konkurenčnosti, so v Kopi razvili informacijski sistem za vodenje logistike po dimenzijah, ki je že v uporabi v podjetju Puro tehnika d.o.o. Sistem omogoča vodenje stanja zalog z dimenzijami in lastnostmi posameznega kosa, hkrati pa nudi informacijski pregled nad nahajališčem oziroma lokacijo materiala v skladišču ter vpogled v dejansko stanje zalog na lokacijah v skladišču. Zaradi obvladovanega nadzora vračila materiala iz proizvodnje se bistveno izboljša izkoristek materiala – odpad se zmanjša. Prek rezervacij in razporejanja materiala na potrjene delovne naloge se izboljša načrtovanje materialnega toka. Z odpravo mesečnih inventur se pridobi več časa za proizvodnjo, kar dodatno prispeva  k večji produktivnosti podjetja in  ohranjanju ter povečevanju konkurenčnosti.

Več informacij: Domen Ocepek (domen.ocepek@kopa.si)


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)