Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
nedelja, 25.8.2013

Optimizacija tiskanja za večjo poslovno učinkovitost

Podjetje KOPA neprenehno išče nove načine, kako bi podjetjem pomagala do večje poslovne učinkovitosti. Z novimi storitvami za upravljanja tiskanja podjetjem omogoča doseganje večje dodane vrednosti prek optimizacije tiskalniških naprav in poslovnega najema.  

  Zagotovo vsako podjetje stremi k znižanju stroškov, hitrejšim delovnim procesom in povečanju produktivnosti. Stroški tiskanja dosegajo tudi tri in več odstotkov vseh stroškov podjetja, pri čemer je problem, da več kot 50 odstotkov podjetij pravzaprav sploh ne ve, kakšni so njihovi stroški dokumentnega okolja. Po drugi strani se uporaba večjega števila osebnih in oddelčnih tiskalnikov različnih proizvajalcev odraža kot neupravičeno visok strošek lastništva, predvsem zaradi visokih nabavnih stroškov ter pogodb z večimi ponudniki servisnih storitev.

„Z novimi storitvami za upravljanje tiskanja v Kopi podjetjem omogočamo, da vzpostavijo nadzor nad vsemi stroški, povezanimi z izdelavo in rokovanjem z dokumenti ter pravilno dodeljevanje teh stroškov na ustrezna stroškovna mesta,“ je povedala Majda Kavšček, vodja prodaje SI v podjetju KOPA d. d. Z nadzorom stroškov tiskalniških storitev in optimizacijo nabora uporabljenih tiskalnikov je možno na letni ravni znižati skupne stroške tiskanja v povprečju za kar 30 odstotkov! Uvedba novih, zanesljivih naprav, ob tem zmanjša prekinitve delovnih postopkov in prispeva k bolj učinkovitemu delu. Pomembno je tudi znižanje tveganj. V poslovnih okoljih, kjer ne upravljajo storitev tiskanja, ima namreč vsaj polovica zaposlenih, ki uporablja tiskalnike, redno možnost vpogleda v zaupne dokumente. Z omejevanjem dostopa prek overjanja uporabnikov in drugih naprednih funkcij se enostavno prepreči, da bi občutljive informacije prišle v napačne roke.

„Prednost Kopine storitve je, da v ponudbi naprav zajema tudi modele, ki so narejeni za manjša in srednja podjetja,“ je še poudarila Majda Kavšček. Takšnim podjetjem tako ni treba najemati visoko zmogljivih osrednjih tiskalniških naprav, ampak lahko izberejo cenovno dostopnejše naprave s kakovostjo izpisa, ki zadovoljuje procesne potrebe.

Celovita ponudba za upravljanje tiskanja
KOPA podjetjem ponuja zaokrožen nabor storitev za optimizacijo tiskanja, ki vključuje svetovanje, implementacijo in upravljanje prenovljenega tiskalniškega okolja.

Storitev, ki je usklajena z de facto standardom vodenja projektov PRINCE2, obsega:
•    analizo dejanskega stanja tiskalniške infrastrukture;
•    predlog posodobitve strojne in programske opreme (za upravljanje porabe in stroškov, overjanje in sledenje uporabnikom, šifriranje podatkov in mrežno varnost …)
•    namestitev prenovljenega tiskalniškega sistema, uvedbo v poslovne procese ter izobraževanje uporabnikov;
•    upravljanje tiskalniškega okolja, tudi na daljavo (avtomatsko odčitavanje števcev, proaktivno vzdrževanje, pravočasno dostavo potrošnega materiala ...).

Poslovni učinki so jasni.
Bistvene koristi, ki jih podjetje pridobi s Kopinim upravljanjem tiskanja so:

•    znižanje stroškov tiskanja;
•    izboljšanje storitve in zadovoljni uporabniki;
•    vzpostavitev dokumentnih procesov, ki so usklajeni s poslovnimi potrebami in cilji;
•    povsem nadzorovan prehod s celovitim zajemom procesov, pregledom obstoječega tiskalniškega in sistemskega okolja ter načina uporabe tiskalnikov;
•    ena točka nakupa za celotno opremo in storitve, kar prek optimizacije nabave dodatno zniža skupne stroške tiskanja;
•    aktivna prilagoditev sredstev, storitev in skupnih stroškov lastništva glede na trenutne poslovne potrebe;
•    popolna preglednost naprav in učinkovitosti storitve – najbolj enostavno zagotavljanje nadzora nad uporabo in delovanjem tiskalniškega sistema.

Za več informacij o optimizaciji tiskanja se obrnite na Majdo Kavšček (majda.kavscek@kopa.si) ali 041 748 017

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)