Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
nedelja, 20.3.2005

Standardni ali prilagodljvi informacijski sistemi

Le eden bo podprl tudi vašo konkurenčno prednost!

Med ponudniki informacijske podpore lahko izbirate med mnogimi, ki vam ponujajo standardizirane rešitve. To pomeni, da ste prisiljeni sprejeti splošna pravila in standarde ter se jih tudi držati, pa če vam ustrezajo ali ne. To je morda dobro za tista podjetja, ki imajo delovne procese slabo urejene in dobijo s standardno informacijsko rešitvijo »dobro prakso«, ki jo na njihovem področju uporabljajo tudi druga podjetja. Če pa ste podjetje, ki si konkurenčno prednost zagotavlja z nadstandardnimi delovnimi procesi, potrebujete rešitve, ki so prilagojene vašim posebnostim. Standardne rešitve bi se pri vas izkazale za zelo problematične, saj bi omejile tisto, kar je za vas najdragocenejše – vaše konkurenčne prednosti.

Kopa, najvidnejši slovenski proizvajalec poslovne programske opreme, je eden od redkih tovrstnih ponudnikov, ki vam poleg standardnih rešitev zagotavlja tudi njihovo nadgradnjo – prilagodljive informacijske rešitve. V Kopi imajo za to na voljo najnovejšo strojno in programsko tehnologijo, skupino 60 sposobnih strokovnjakov, s katerimi lahko prevzamejo projekte ne glede na zahtevnost, in 25-letne izkušnje v številnih srednjih in velikih slovenskih podjetjih. V Kopi znajo informacijsko podpreti tudi tiste procese in načine dela, ki vaše podjetje ločijo od drugih. Z informacijskimi rešitvami se tesno prilagodijo individualnim posebnostim vašega podjetja, kar vam omogoči, da iz svojega poslovanja iztržite največ in se hitro prilagajate spremembam na trgu. Prednosti, ki jih omogočajo prilagodljive rešitve

 • Prilagajanje posebnim zahtevam uporabnika,
 • ohranitev in okrepitev ključne konkurenčne prednosti podjetja,
 • prilagajanje zelo dinamičnim spremembam v organizaciji podjetja,
 • hitro odzivanje na spremenjene zahteve poslovanja – zaradi novih, zelo posebnih ali spremenjenih delovnih procesov,
 • večji in sprotni nadzor nad delovnimi procesi.

Nadgrajevanje informacijskega sistema – odgovor na nove potrebe v vašem podjetju

Vaše podjetje se je odločilo za nakup standardnega informacijskega sistema. Čez čas se pojavijo nove potrebe in zahteve. Kaj storiti? Nakup novega sistema ni poceni rešitev. Bolje se je tega zavedati prej in poiskati takšnega ponudnika, ki je sposoben obstoječi sistem nadgrajevati. Tako prihranite denar ter izkoristite že obstoječi sistem in znanje svojih ljudi. Poleg tega sodelujete z dolgoletnim partnerjem, ki spremlja potrebe vašega podjetja in z nadgrajevanjem informacijskega sistema podpira vašo konkurenčno prednost.

Razumevanje potreb slovenskega trga

Rešitve iz tujine navadno izhajajo iz globalnega pristopa v smislu, »če deluje drugod, bo delovalo tudi tukaj«. To drži, vendar le deloma in za splošne rešitve. Razmere v vsaki državi in podjetju so vedno krajevne in imajo svoje posebnosti. Kopa je eden od najbolj usposobljenih slovenskih ponudnikov informacijskih rešitev za proizvodna podjetja. Združuje prednost vrhunske tuje tehnologije s poznavanjem vseh posebnosti našega trga. To ji omogoča, da je svojo ponudbo sposobna popolnoma prilagoditi našim lokalnim zahtevam in razmeram. Poleg tega je Kopina navzočnost na slovenskem

Kopina najsodobnejša tehnologija pomeni za vas jamstvo kakovosti

Programski paketi KOPA temeljijo na tehnologiji ORACLE in predstavljajo skupek sodobnih rešitev s področja računovodsko finančnega poslovanja in vodenja proizvodnega procesa. Omogočajo veliko prilagodljivost, preprostost, prenosljivost in porazdeljeno obdelavo podatkov pri reševanju različnih modelov informacijskih sistemov, kontroli podatkov in pripravi sporočil. Kopa je uspešno izvedla tehnološki prenos sistema s tehnologije Oracle 8 na Oracle 9i, pri čemer omogoča delovanje poslovno- informacijskega sistema bodisi v klasični dvonivojski arhitekturi odjemalec/strežnik bodisi v tronivojski arhitekturi svetovnega spleta odjemalec/aplikacijski strežnik/zbirka podatkov. Tehnološka dovršenost Kopinega poslovnega informacijskega sistema tako prinaša uporabnikom zanesljivost in zmogljivost dvonivojske arhitekture ter preprosto vzdrževanje in razširitev, ki jo omogoča tronivojska postavitev. Kopa je poleg tehnološke prenove prešla tudi na grafično okolje, ki uporabnikom prinaša prijazen uporabniški vmesnik za učinkovitejše delo. Nova generacija Kopinega poslovno-informacijskega sistema omogoča podjetjem poslovanje prek interneta ter podporo poslovanju njihovih podružnic v tujini, s čimer Kopa prek svojih informacijskih rešitev podpira tudi širjenje podjetij na tuje trge ter priključevanje drugih podjetij.

Z edinstvenimi informacijskimi rešitvami do poslovnega uspeha – primeri dobre prakse

IBE

Kopa jim je omogočila natančno sprotno finančno spremljanje projektov.

IBE je največje neodvisno inženirsko-svetovalno podjetje v Sloveniji za projektiranje v energetiki, industriji, ekologiji in infrastrukturi. Vsak dan v njem poteka nekaj sto krovnih projektov, vsak dan se jih nekaj zaključi in nekaj odpre. Razdeljeni so na številne podprojekte – v podjetju sočasno teče tudi do 2000 podprojektov. Sprotno fizično in finančno spremljanje projektov v podjetju zato zahteva izjemno prilagodljiv informacijski sistem, kar je Kopa IBE-ju tudi omogočila. Prejšnja rešitev je njegovim odgovornim omogočala vpogled v stanje le enkrat na mesec po prejetju poročila. To je pomenilo bistven zamik pri vpogledu zgolj v ključne informacije in posledično možnost vplivanja na potek projekta. Kopine rešitve so jih omogočile spremljanje ne le trenutnega stanja, temveč tudi natančne zgodovine stroškov. S tem je IBE dosegel hitro odzivnost in boljše napovedovanje pri načrtovanju tekočih in novih projektov, kar je povečalo njegovo konkurenčno prednost.

Perutnina Ptuj

Kopa jim je omogočila nadzor nad celotnim poslovanjem med povezovanjem z mnogimi drugimi podjetji.

V Perutnini Ptuj so v zadnjih letih potekale dinamične spremembe zaradi odzivanja na konkurenco in dane tržne razmere. Podjetje si je pripojilo mnoga podjetja ali se z njimi kapitalsko povezalo. Kopa je Perutnini Ptuj omogočila, da je informacijski sistem sledil tej dinamiki in sproti spremljal vključevanje novih podjetij in njihov način dela. Ko si je Perutnina Ptuj npr. pripojila tudi podjetje na Hrvaškem, je Kopi uspelo v izjemno kratkem času prilagoditi informacijski sistem hrvaškim posebnostim.

KIK Kamnik

Kopa jim je omogočila preprost prehod iz ene oblike organiziranosti v drugo.

KIK Kamnik je zamenjal lastnika, zato se je podjetje reorganiziralo in se razdelilo na 10 novih podjetij. S Kopinimi rešitvami je ta proces potekal tekoče in brez težav.

LIP Bled

Kopa jim je omogočila prehod s serijske proizvodnje na individualno.

Premik s serijske proizvodnje na individualno pomeni namestitev takšnega informacijskega sistema, ki poskrbi za celotno pestrost zahtev individualnega kupca. To vključuje različne spremenljivke, na primer vrsto kupca, posebnosti dobave za vsakega kupca posebej, različne načine prodaje itd.

Tosama

Kopa jim je omogočila izjemno hitro prilagoditev na elektronsko komunikacijo z dobaviteljem.

Veliki kupci zahtevajo sebi prilagojen način elektronske komunikacije z dobavitelji. Ob tem so zahtevani odzivni časi izjemno kratki. Kopa je potrebno prilagoditev izvedla v rekordnem času, kar je Tosami omogočilo, da lahko še naprej dobavlja na primer Mercatorju.

Kopa jim je omogočila prilagoditev na zelo specifične zahteve fakturiranja.

Tosama dobavlja svoje plenice neposredno v domove ostarelih. Fakture pa ne izstavlja domovom, temveč SPIZ-om in zavarovalnicam glede na stalno bivališče varovanca. Zgodi se lahko, da plenice pošljejo v Slovenj Gradec, fakturiranje pa se opravi prek SPIZ-a v Novem mestu in v zavarovalnici v Ljubljani. Kopa je te specifične primere znala podpreti in s tem Tosami omogočila prodajo.

Pivovarna Laško

Kopa jim je omogočila prilagoditev na različne pogoje poslovanja s posameznim kupcem in ta proces avtomatizirala.

Pivovarna Laško ima izjemno pestro paleto kupcev – od velikih trgovskih hiš, grosistov, individualnih kupcev in gostinskih lokalov do menz. Vsi se med seboj razlikujejo po obsegu naročil, frekvenci in načinu dobave, prodajnih pogojih itd. Pivovarna se mora prilagoditi različnim pogojem poslovanja z vsakim kupcem in ta proces avtomatizirati, sicer postane neobvladljiv in nekonkurenčen. Kupec bo naročil od tistega dobavitelja, ki se mu bo prilagodil. To kompleksnost, ki je ne obvlada noben od standardiziranih poslovno-informacijskih sistemov, je sposobna obvladati Kopa.

 

Kopa ponuja informacijske rešitve v proizvodnji, komerciali, računovodstvu in upravljanju s človeškimi viri. Vsi ti podsistemi uporabljajo isto podatkovno strukturo, ki je vsebovana v programskem paketu Standardizacija, s čimer Kopa zagotavlja enotnost podatkov v celotnem podjetju. Ta programski paket vsebuje skupne podatke in funkcije, ki jih potrebuje večina programov in za katere je nujno, da so enotni. Poleg tega tvori tudi osnovo za razvoj dodatnih, individualno napisanih programskih rešitev.

Merila, po katerih so kupci izbrali Kopo:

 • informacijski sistem mora biti tehnološko in funkcionalno ustrezen,
 • informacijski sistem mora podpirati spremembe v podjetju,
 • informacijski sistem mora biti povezljiv z rešitvami, ki že obstajajo,
 • možnost nadgrajevanja informacijskega sistema,
 • sistem mora biti prilagojen že obstoječemu znanju in izkušnjam ljudi iz podjetja,
 • dobavitelj mora biti vreden zaupanja,
 • dobavitelj mora biti sposoben dolgoletnega partnerstva,
 • dobavitelj mora imeti kakovostno strokovno podporo,
 • dobavitelj se mora hitro odzvati, če se kaj zaplete ali če se pojavijo potrebe po nadgradnji oziroma zamenjavi sistema.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)