Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 29.10.2013

Delavnica GZS »Vzdrževanje delovnih sredstev na delovnih mestih«

Delavnica Vzdrževanje delovnih sredstev na delovnih mestih predstavlja odličen začetek za spoznavanje in uresničevanje vrednosti naložb v informacijsko vodeno vzdrževanje.Delavnica »Vzdrževanje delovnih sredstev na delovnih mestih«, ki jo prireja Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS, bo predstavila dobre prakse na različnih področjih vzdrževanja:

•    vzdrževanje po stanju (diagnostično vzdrževanje);
•    avtonomno (samostojno) vzdrževanje delovnega mesta (pridobivanje kompetenc, izkušnje uporabe orodij in tehnik);
•    zmanjševanje potrat in izgub na delovnem mestu z izboljševanjem delovnih sredstev;
•    vzpostavitev ter izboljševanje sistema preventivnega in napovednega vzdrževanja za delovna sredstva na delovnem mestu; 
•    zagotavljanje varnosti ljudi in delovnih sredstev v primeru okvar ali odpovedi delovnih sredstev;
•    programska oprema za nadzor in upravljanje vzdrževanja na delovnem mestu.

Aljaž Gradišnik iz Kope bo predstavil sodobno vzdrževanje in upravljanje delovnih sredstev s pomočjo informacijske podpore za vsa obravnavana področja vzdrževalne dejavnosti. Osredotočil se bo na predstavitev praktične uporabe informacijske podpore pri vzdrževanju ter izpostavil ključne dejavnike, ki jih je smiselno upoštevati pri naložbi v informacijski sistem za vzdrževanje.

 Vabilo in program delavnice(64 KB)

Iz vsebine predavanja »Sodobno vzdrževanje in upravljanje delovnih sredstev s pomočjo informacijske podpore za vsa področja vzdrževalne dejavnosti«


Za zagotavljanje najvišjega nivoja vzdrževanja v podjetju je treba zagotoviti dobre kadre in kakovostne rezervne dele, opremo vzdrževalcev (OV), usposobljene vodje vzdrževanja in strategijo vzdrževanja (UV) ter ustrezno in dostopno informacijsko podporo (IP). To najbolje prikaže preprosta matematična formula:
1 (OV) * 1 (UV) * 1 (IP) = 1
Slabša 'kondicija' ene izmed treh komponent vzdrževanja bo povzročila slabše vzdrževanje v celoti, kar z drugimi besedami pomeni več in daljšanje zastojev, nižjo razpoložljivost in učinkovitost ter nižjo kakovost izdelkov in storitev. Vsi ti dejavniki se posredno in direktno odrazijo v dvigu stroškov oz. nižanju dobičkonosnosti podjetja. To je lahko v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah ključnega pomena za uspešen razvoj ali preživetje na trgu.

informacij: Aljaž Gradišnik (aljaz.gradisnik@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)