Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 10.12.2013

Inovativni sistem za razvoj človeških virov E-DKES navdušil udeležence posveta Informatika v javni upravi

Dinamični ekspertni sistem za razvoj človeških virov (e-DKES), za katerega so v Kopi pridobili tudi evropska razvojna sredstva, je bil prvič na posvetu IJU prvič predstavljen širši javnosti.
Obvladovanje in razvoj kompetenc je ena od prioritetnih nalog današnjega managementa in vodstvenih delavcev tako v podjetjih kot javnem sektorju. Dinamični kompetenčni ekspertni sistem e-DKES, ki je bil predstavljen na 12. posvetu Informatika v javni upravi, je tehnološko dovršen in kompleksen sistem, ki temelji na najnovejših dognanjih s področij ravnanja s človeškimi viri (HRM) in umetne inteligence. Glavni cilj e-DKES je omogočiti nabor, kombinacijo in razvoj pravih specifičnih kompetenc, ki je z vidika teorije organizacij na splošno, najpomembnejši dejavnik ustvarjanja in povečevanja uspešnosti podjetja. Kopin sistem temelji na uporabi sodobnih storitvenih konceptov SOA, ki poenostavljajo uporabo v oblaku ter integracijo z drugimi storitvami v oblaku ter z lokalnimi zalednimi sistemi.

»Raziskave nakazujejo na to, da slabosti in pomanjkljivosti trenutnega stanja na trgu ni mogoče izboljšati s klasičnim načinom razmišljanja in obstoječimi HRM rešitvami. V Kopi hkrati ugotavljamo, da so informacijske rešitve na področju ravnanja s človeškimi viri, ki jih ponuja trg, medsebojno nepovezane, ne podpirajo strateške usmerjenosti podjetij in niso dolgoročno naravnane,« je povedala dr. Lidija Breznik, vodja razvoja poslovanja in R&R v Kopi.

Osnovo sistema e-DKES predstavlja baza znanja o kompetencah, ki se neprestano dopolnjuje in posodablja. Z uporabo sistematične in strukturirane analize načina in procesa dela, kulture in okolja, v katerem podjetja poslujejo predstavlja nadgradnja in najvišji nivo, vrh uvajanja in implementiranja praks in rešitev HRM.»Rešitve oziroma sistemi HRM se uvajajo premalo poglobljeno, prav tako se uvaja hkrati ali naknadno preveč sistemov, ti pa ostajajo na operativni ravni. Uvedba kompetenčnih ekspertnih sistemov zahteva spremembo poslovnega koncepta podjetja in način razmišljanja v podjetju oziroma organizaciji,« je dodala dr. Breznikova.

Namen projekta e-DKES je uvedba novega načina razmišljanja in delovanja, ki je sinergija novih vsebinskih in organizacijskih rešitev podprtih z najnovejšo informacijsko tehnologijo in ciljno usmerjenostjo k  reševanju zgoraj naštetih problemov. Sistem je možno uskladiti z dolgoročnimi  strateškimi cilji organizacij, katerih namen je v izkoristiti potencial zaposlenih v največji možni meri. Organizacijam omogoča, da s spremljanjem in razvijanjem kompetenc zaposlenih lažje prilagajajo svojo organizacijsko strukturo potrebam na trgu, pri čemer bodo zaposleni razporejeni na delovna mesta, kjer lahko svoje kompetence najbolje izkoristijo. Posamezniki bodo tudi lažje načrtovali svojo karierno pot in jo usklajevali z dolgoročnimi cilji organizacije, saj bodo lahko preko sistema e-DKES pridobili informacije o svojih prednostih in slabostih, hkrati pa jim bo sistem e-DKES nudil tudi priložnost za izobraževanje in pridobivanje oziroma izboljševanje kompetenc.


Več informacij: Domen Ocepek, vodja razvoja in programa KOPA ERP, 02 88 39 766, GSM: 031 680 576

dr. Lidija Breznik, vodja razvoja poslovanja, Tel.: 02 88 39 755, GSM: 031 347 315

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)