Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 26.2.2014

TOP 5 izboljšav v proizvodnji

Ažurni podatki iz delovnih centrov izboljšujejo ključne proizvodne parametre
 
Članek Finance, 27.2.2014

Proizvodna podjetja se bojujejo s stroški. Nenehno iščejo učinkovite rešitve, s katerimi bi ob enakih fiksnih stroških proizvajala več in bolje. Po drugi strani so kupci neizprosni in napake pri zamudah ali kakovosti hitro kaznujejo.

»Proizvodna podjetja, ki so že vzpostavila informacijski sistem za materialno in finančno poslovanje, potrebujejo kakovostne informacije iz proizvodnje, da lahko dodatno optimizirajo svoje človeške, materialne in tehnološke vire, znižajo stroške in sprostijo kapital. To pa lahko zagotovijo le z uvedbo informacijsko podprtega monitoringa proizvodnje,« je poudaril Tomislav Ogorevc, vodja prodaje KOPA ERP.

V Kopi so izdelali celostno interaktivno rešitev za monitoring proizvodnje, ki se povezuje s katerimkoli poslovnim informacijskim sistemom. Rešitev ima vgrajene najboljše prakse obvladovanja proizvodnje, kar dodatno skrajša njeno uvedbo in omogoča hiter začetek izkoriščanja naložbe.


SLIKA: Zajem podatkov na delovnih centrih zagotavlja ažurne informacije za vodenje.

TOP 5 izboljšav v proizvodnji

Vrednost KOPA Monitoringa ni samo v tem, da ima vodstvo interaktivne podatke o trenutnem stanju na delovnih centrih oziroma proizvodni liniji. Zbrane informacije se uporabljajo za izboljšanje vseh procesov v povezavi s proizvodnjo, kar neposredno vpliva na poslovni učinek.

Skupna učinkovitost naprav (OEE): z uporabo KOPA Monitoringa proizvodnja pridobi zanesljive podatke o izkoriščenosti delovnega centra, na primer izdelovalni čas, čas izdelave dobrih izdelkov, trajanje in vrste ustavitev …

Povečana produktivnost: takojšnje in pravočasne informacijeo pretočnosti proizvodnjeomogočajo odpravljanje ozkihgrl, saj ima podjetje zanesljivepodatke za izboljšave pri organizaciji,notranji logistiki ali za novenaložbe. Prek brezpapirnega poslovanjav proizvodnji se pohitridistribucija nalog na delovne centreter avtomatizira zbiranje podatkovza nadzor in poročanje.

Načrtovanje proizvodnje: na podlagi primerjavenormativov in dejanskega stanjav proizvodnji je možno normativepribližati dejanskemustanju. To omogoča kakovostnejšenačrtovanje, boljšo izkoriščenostproizvodnih zmogljivostiin posledično postavljanjerealnih dobavnih rokovpri prodaji.

Obvladovanje dobav: prek kakovostnejših planskih podatkov in nadzora nad dokončanimi naročili podjetje poveča točnost dobav. Zamude pri izdelavi se lahko odkrivajo že zgodaj, kar omogoča pravočasno povečanje delovne sile ali vključitev kooperantov.

Nižji stroški: s KOPA Monitoringom podjetja odkrivajo izmet že v zgodnji fazi nastajanja izdelka, s čimer se izognejo stroškom izdelave slabih izdelkov. S pregledom nad dokončanostjo izdelkov v posameznih proizvodnih fazah se optimizirajo zaloge, pohitri obrat zalog ter optimizirajo logistične poti. Z odpravo ročnega vnašanja in zbiranja podatkov ter papirne dokumentacije se prihrani veliko stroškov – dela, drobnega inventarja in opreme. Zaradi točnejših dobav se znižajo stroški izrednega transporta, nadur in prazničnega dela.

 

SLIKA: Interaktivni podatki pokažejo realno sliko uspešnosti delovanja proizvodnje

»S Kopinim interaktivnim sistemom za monitoring proizvodnje podjetja v prvi vrsti izboljšajo odzivnost. Bistveno hitreje se odzivajo na vse anomalije hkrati pa imajo kredibilno podlago za odločitve pri organizaciji dela, nagrajevanju, sprejemanju novih poslov, naložbah, oblikovanju cene in podobno,« je še povedal Ogorevc.

Kot kažejo izkušnje, je čas povrnitev takšne naložbe zaradi številnih jasno izraženih finančnih koristi izredno kratek, saj se lahko povrne že v 6 do 14 mesecih.

Koristi interaktivnega spremljanja proizvodnje:

 • Pravočasne informacije o zastojih in takojšen odziv.
 • Povečanje zasedenosti proizvodnih zmogljivosti.
 • Znižanje stroškov zalog.
 • Povečanje pretočnosti na delovnih centrih.
 • Zmanjšanje izmeta v proizvodnji.
 • Pravočasnost dobav.
 • Dobava pravih elementov.
 • Zmanjšanje števila reklamacij.
 • Znižanje stroškov dela.
 • Znižanje stroškov zastojev.
 • Optimiziranje transportnih poti.
 • Odprava ročnega zajema podatkov v proizvodnji.

Več info: tomislav.ogorevc@kopa.si02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)