Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 29.3.2006

Povečanje zanesljivosti poslovno kritičnih aplikacij

KOPA je v vlogi sistemskega integratorja v Termoelektrarni Šoštanj izvedla celovito prenovo informacijskega sistema ter podjetju zagotovila povečanje zanesljivosti delovnih procesov in zmanjšanje stroškov upravljanja.

Termoelektrarna Šoštanj proizvede tretjino vse električne energije v državi, ves čas pa mora imeti dovolj velike rezerve za takojšnje pokritje izpadov v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Zahteve po zanesljivi, neprekinjeni ter za okolje čim manj obremenjujoči proizvodnji in dobavi električne energije izpolnjujejo s podporo učinkovitega informacijskega sistema. Pri njegovem snovanju in izvedbi se je dejavno vključilo podjetje KOPA, ki ima na področju sistemske integracije v najzahtevnejših poslovnih okoljih bogate izkušnje.

»V Termoelektrarni Šoštanj smo se zaradi zahtev po zvišanju zmogljivosti srečali s problemom neučinkovitosti informacijskih otočkov pri zagotavljanju zanesljivosti proizvodnega procesa. Razdrobljenost informacijske tehnologije je hkrati povzročala visoke stroške vzdrževanja, ki pa smo jih s KOPINO rešitvijo občutno zmanjšali,« je dejal Stane Tepej, vodja službe poslovne informatike Termoelektrarne Šoštanj. »Izvajanje kritičnih procesov je tesno povezano z zanesljivostjo informacijskega sistema, njegov izpad pa bi pomenil neposredno finančno izgubo. S prenovo informacijskega sistema smo zagotovili visoko razpoložljivost delovanja sistema in konsolidacijo podatkov.«

Termoelektrarna Šoštanj je prenovo informacijskega sistema zaupala svojemu dolgoletnemu strateškemu partnerju KOPI, ki ima potrebne izkušnje in certificirane strokovnjake s področja integracije programske in strojne opreme. Zastavljeni cilji so vključevali zagotovitev hitre izmenjave podatkov znotraj podjetja in s poslovnimi partnerji, zanesljivo in varno upravljanje s podatki, doseganje najvišje stopnje zanesljivosti ekološkega informacijskega sistema ter ureditev dostopa do vseh vrst dokumentov od kjerkoli.

Prvi korak je bila konsolidacija podatkov in virtualizacija z diskovnimi polji HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. Centralno diskovno polje EVA je omogočilo varnejše in lažje upravljivo podatkovno skladišče z nižjimi vzdrževalnimi stroški in povečano zmogljivostjo. Z večjim izkoristkom diskovnega prostora so zmanjšali investicije v diskovne kapacitete in strežnike, prihranili pa so tudi stroške upravljanja celotne rešitve.

Zaradi povečanja stopnje zanesljivosti strežnikov in združitve funkcionalnosti so vzpostavili konfiguracijo dveh visoko zmogljivih strežnikov HP Integrity rx4640-8 na platformi UNIX HP-UX 11iv2, povezanih v gručo, ki sta nadomestila obstoječe podatkovne strežnike. Takšna postavitev je omogočila konsolidacijo podatkovnih baz, ki služijo različnim informacijskim sistemom, delujočim na Oraclovi relacijski tehnologiji. Mednje sodita tudi poslovni aplikaciji Kopa ERP in Maximo, pri čemer trinivojska arhitektura zagotavlja zanesljivost na vseh ravneh delovanja.

Z združitvijo podatkovnih baz so se občutno zmanjšali stroški nakupa licenc za aplikacije na posameznih strežnikih, poenostavila pa se je tudi administracija. S KOPINO rešitvijo so tako poskrbeli za varnost podatkov, poenotili in standardizirali dostop do dokumentov za vse uporabnike in jim omogočili uporabo lastnih datotek brez povezave v omrežje podjetja.

V Termoelektrarni Šoštanj načrtujejo tudi virtualizacijo strežnikov, s katero nameravajo še zmanjšati stroške vzdrževanja in skupne stroške lastništva opreme, pri tem pa zagotoviti dinamično prilagajanje informacijske infrastrukture poslovnim potrebam. S tem bodo dosegli optimalno izkoriščenost strojnih virov glede na trenutne potrebe proizvodnje.


KOPA med največjimi sistemskimi integratorji

KOPA s 25-letnimi izkušnjami in znanjem s področja sistemske integracije zagotavlja proizvodnim podjetjem visokokakovostne informacijske rešitve za pomoč pri doseganju najzahtevnejših poslovnih ciljev. Certificirani strokovnjaki in sodelovanje s partnerji, kot so HP, Oracle in Microsoft, KOPI omogočajo prilagodljivost vsakršnemu poslovnemu okolju, kar dokazujejo tudi uspešne implementacije rešitev v Alposu, SwatyComet d.d.u, Lip Bledu, Pivovarni Laško, Tosami in Trimu. Celovita sistemska podpora s svetovanjem, načrtovanjem, izvedbo in podporo ter sistemske rešitve največjih proizvajalcev zagotavljajo zanesljivost in razpoložljivost informacijskih sistemov. S profesionalnim pristopom, prilagodljivostjo in odzivnostjo je KOPA zanesljiv partner pri uresničevanju razvojnih ciljev podjetij vseh velikosti.


Povečanje zanesljivosti poslovno kritičnih aplikacij(1 MB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)