Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 24.4.2014

Poslovni preboj temelji na znanju, ljudeh in inovativni uporabi novih tehnologij


Več kot 50 slovenskih menedžerjev je v Slovenj Gradcu razpravljalo o uvajanju novih vodstvenih in tehnoloških konceptov, ki omogočajo doseganje prebojnih rezultatov.


Na srečanju »Z zmagovalnimi pristopi do preboja v poslovanju« so menedžerji iz uspešnih slovenskih proizvodnih podjetij razpravljali in delili izkušnje glede poslovne uspešnosti. Poleg predstavitve poslovnih dobrih praks na področju vodenja, prodaje in proizvodnje, s katerimi je možno narediti preskok v poslovni uspešnosti, so bile predstavljene tudi sodobne informacijske rešitve in tehnologije, ki podjetjem pomagajo pri ustvarjanju pogojev za poslovni preboj. V okviru srečanja je potekala tudi okrogla miza, na kateri so svoje poglede na doseganje uspešnosti predstavili direktorji mednarodno uveljavljenih slovenskih podjetij, kot so BSH Nazarje, Metal Ravne, Metrel, KOPA in Tiko Pro. Poslovnežem se je pridružila tudi smučarska šampionka in olimpijska prvakinja Tina Maze, ki je z udeleženci delila izkušnje in poglede na uresničevanje ciljev v svoji bogati športni karieri.

Marjan Gobec, direktor podjetja KOPA, ki je bila soorgnizator srečanja, je uvodoma izpostavil: »Upam si trditi, da nam zadnji tehnološki preskok na področju informacijske tehnologije, ki je že tu, ter implementacija novih tehnologij v poslovanje, ki nas v največji meri še čaka, daje priložnost, ne samo za boljše, ampak prebojne rezultate,«je napovedal Gobec.

Na srečanju, ki so se ga udeležili številni predstavniki menedžmenta iz večinoma proizvodnih podjetij, so bila predstavljena ključna poslovna področja ter novi vodstveni in delovni pristopi, ki v sodelovanju z informacijsko tehnologijo ustvarjajo pogoje za poslovni preboj. Domen Ocepek, vodja razvoja v Kopi, je predstavil rešitve za načrtovanje in monitoring proizvodnje ter ekspertni sistem za podporo pri prodaji, ki podjetjem omogočajo, da skrajšajo pridobivanje informacij za odločanje z nekaj dni na nekaj sekund. Na tak način že na točki prodaje oblikujejo pogoje za pozitiven poslovni rezultat in dvignejo operativno učinkovitost, poleg tega pa lahko tudi sama naročila izvedejo z bistveno večjo razliko v ceni. Izpostaviti velja tudi ekspertni sistem za kadrovski menedžment eDKES, ki ga je predstavila vodja projekta dr. Lidija Breznik. Sistem organizacijam poenostavlja vrsto neučinkovitih in zamudnih postopkov na področju dela s kadri, od izbiranja kadrov do kariernega razvoja. S tem sistemom, ki ga v Kopi razvijajo skupaj z Univerzo v Ljubljani in je sofinanciran z Evropskimi sredstvi za razvoj, bodo podjetja lažje obvladovala kompetence glede na strategijo in poslovne cilje ter zagotavljala, da bodo na delovna mesta zaposlovala ljudi s pravimi znanji in sposobnostmi. Med prebojnimi tehnologijami, ki so na pohodu, je tudi poslovna mobilnost. Gregor Kavšček, sistemski inženir iz Kope, je predstavil mobilne rešitve za timsko delo, s katerimi podjetja poenostavijo uporabo informacij in sodelovanje v različnih procesih, od prodaje do razvoja novih izdelkov in storitev. Predstavil je tudi skupinsko delo v realnem času, ki temelji na uporabi različnih naprav v globalno povezanem poslovnem okolju.    

Kot je pokazala okrogla miza, na kateri so poleg Tine Maze razpravljali Andrej Gradišnik, glavni direktor družbe Metal Ravne, Boštjan Gorjup, direktor področja gospodarjenje v BSH hišni aparati, Edvard Reven, direktor podjetja Metrel, Marjan Gobec direktor podjetja KOPA ter Kristina Kočet, direktorica podjetja Tiko Pro, je za doseganje poslovne uspešnosti ključnega pomena kakovostno delo s kadri, inovativnost v poslovnih procesih ter na področju razvoja novih izdelkov in storitev. Razgovor je pokazal na številne vzporednice med uspehom v vrhunskem športu in v gospodarstvu, saj je na obeh področjih za dolgoročen uspeh potrebno veliko znanja, uporaba novih tehnologij ter velika mera vztrajnosti, poguma in pozitivne naravnanosti.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)