Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 5.5.2014

Ste pripravljeni na “reverse mentoring”?

Ste se pripravljeni začeti učiti od mlajših?

“Reverse mentoring” ali “Reciprocal mentoring” je nasprotje tradicionalnega mentorstva. V Sloveniji je beseda bolj ali manj neznanka, čeprav uspemo najti že prve prevode v slovenski jezik, in sicer pod terminom t.i. mentorstvo z druge strani. Kako je ta prevod ustrezen, pustimo, bolj pomembno je, da lahko v slovenski praksi že  najdemo praktične primere vpeljave. Zakaj je to mentorstvo drugačno? V tradicionalnem mentorstvu se je razumelo, da je nadrejeni vedno mentor, podrejeni ali novo zaposleni pa njegov mentoriranec. V nekaterih zapisih bomo celo našli trditev, da je mentor oseba, ki vodi mladega, neizkušenega človeka. Danes, še posebej zaradi hitrega napredka informacijske družbe, to ne velja več. Mentor je tisti,  ki ima več informacij, znanja ali izkušenj na določenem področju. Torej, nikakor ni to razmerje povezano s starostjo ali staležem v podjetju.

“Reverse mentoring” je kot termin prvi populiziral nekdanji predsednik General Electrica (GE) Jack Welch, v poznih 90. letih. Termin je šele v zadnjih letih prišel v ospredje pravzaprav zaradi ekstremnega napredka tehnologije in sprememb v poslovanju. “Reverse mentoring” najdemo danes povsod, še najbolj očiten je v vsakdanjem življenju, ko mladi podučijo starše ali stare starše o tem, kaj je Facebook, kako uporabljati spletno banko, rezervirati počitnice preko spleta ali deliti fotografijo s srečanja društva.

Razsvetljenje – v mladih je res moč
Tehnološki napredek je res prinesel korenite spremembe, in očitno je, da temu ne moremu ubežati, temveč smo se mu primorani prilagoditi. S tem smo se načeloma že sprijaznili, ko govorimo vsakdanjem življenju, a zelo drugače je v podjetjih. V podjetjih  oziroma organizacijah pa se s pojmom in njegovo vsebino še vedno ne srečamo pogosto. Še več, če se že srečamo in izpostavimo njegove prednosti, pa je veliko odpora proti vpeljavi. Do t.i. razsvetlitve sicer pride, ko v podjetju stari mački spoznajo, da prihodnost le leži v rokah mlajših in da so ti veliko bolj vešči hoje z roko v roki s prihodnjostjo in tehnološkim napredkom kot oni sami. Mladi namreč prihajajo z odprtimi očmi in precej drugače dojemajo tehnološke spremembe. Ker imajo drugačna izhodišča, znanje in predpostavke, se jih ljudje preprosto bojimo. Bojimo se njihove energije, neposrednosti, ciljne usmerjenosti, neučakanosti. Listanje po časopisu, plačevanje položnic na oknu, tiskanje fotografij so aktivnosti, ki jih mladi ne razumejo. Ne razumejo klasičnih sestankov, pravil, hierarhije in gledanja v preteklost.

Kako vpeljati ta način mentorstva v poslovno prakso in kakšne so dejanske koristi, pa naslednjič…

Dr. Lidija Breznik, managerka za razvoj poslovanja


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)