Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 17.4.2014

HRM med prihodnostjo in prakso

Informacijska tehnologija kroji učinkovitost kadrovskega menedžmenta.

Podatki za zadnja leta kažejo, da je bila stopnja uspešnosti uvajanja informacijskih HR sistemov manj kot 20 odstotkov. Kot pravi dr. Lidija Breznik, specialistka za strateški in inovacijski management, je največje pomanjkanje aplikativne vrednosti HR rešitev vidno na področjih kadrovanja (e-recruiting) in učenja oziroma znanja (e-learning). »Ponudniki HR informacijskih rešitev danes ne ponujajo dovolj celovitih sistemov, ki bi podpirali strateško usmerjenost podjetij in niso dolgoročno naravnani, saj ne upoštevajo staranja prebivalstva in vseživljenjskega učenja.« Sistemi se uvajajo premalo poglobljeno, mednarodne HR rešitve pa so v določeni meri preveč kompleksne, zaradi tega ostajajo neizkoriščene, po drugi strani pa so preveč splošno naravnane. Podjetja tako ne prepoznajo dodane vrednosti ali niso zmožna integrirati svojih specifičnih procesov v kontekst teh rešitev. »Podjetja danes potrebujejo žive in učeče sisteme na področju HR. Nadaljnji razvoj HR sistemov se bo po tehnični plati razvijal v smeri uporabe metod umetne inteligence in ekspertnih sistemov, po vsebinski plati pa je ključna naloga izgradnja baze znanja kompetenc,« pravi dr. Lidija Breznik. Z dodajanjem znanja o kompetencah in mehanizmov sklepanja v bazo znanja se bodo takšni sistemi lahko dopolnjevali dinamično, v skladu z zahtevami okolja, to pa bo omogočilo podjetjem optimalno ukrepanje. »Ker so v podjetjih baze podatkov o zaposlenih relativno obsežne in raznolike, bo treba tudi tukaj uporabiti najbolj sofisticirana dognanja na področju umetne inteligence za delo z velikimi podatkovnimi bazami - big data,« napoveduje Breznikova.

HR se danes seli v oblak, pri čemer bo v prihodnje bistveno, da bodo vodje in zaposlenci prek različnih naprav imeli hiter dostop do podatkov. Mobilne aplikacije bodo omogočale lažjo organizacijo delovnega časa in učinkovitejše vodenje, različni programi pa bodo omogočali lažji razvoj vitke organizacije in poslovne agilnosti, izvajanje ciljnega vodenje ter usmerjenega e-izobraževanja in razvoja zaposlenih. IT orodja bodo v prihodnje še bolj spodbudila nove oblike dela, ki bodo omogočila večjo fleksibilnost in lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ustvarjanje globalnih virtualnih timov.

Objavljeno v Finance IKT, 17. April 2014

Več na: http://www.finance.si/file.php?id=25153

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)