Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
nedelja, 15.6.2014

Ste pripravljeni na nov standard ISO 55000? IBM Maximo je.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je letos objavila prvi mednarodni standard za upravljanje s sredstvi ISO 55000. Standard, ki temelji na britanskem standardu PAS-55, že podpira informacijski sistem za upravljanje s sredstvi in storitvami IBM Maximo.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je letos objavila prvi mednarodni standard za upravljanje s sredstvi ISO55000. Standard, ki temelji na britanskem standardu PAS-55 že podpira informacijski sistem za v upravljanje s sredstvi in storitvami IBM Maximo. Podjetja s sistematičnim in usklajenim izvajanjem vzdrževalne dejavnosti lažje dosegajo strateške cilje, saj optimizirajo in trajnostno obvladujejo svoja sredstva, njihovo poslovno uspešnost, tveganja in stroške skozi celotno dobo delovanja. Prvi mednarodni standard za vzdrževanje ISO 55000 podaja napotke za upravljanje življenjskega cikla sredstev, spremljanje kakovosti in usklajenosti z zakonskimi zahtevami. Hkrati podaja usmeritve in najboljše prakse glede upravljanja s sredstvi, ki so še posebej pomembne za vse kapitalsko intenzivne panoge.

Z uporabo IBM Maximo si lahko podjetja zagotovijo vse potrebne funkcionalnosti in podprejo svoje vzdrževalne procese v skladu z zahtevami novega standarda, vključujoč:
  • Podporo operativnim procesom upravljanja s sredstvi
  • Vodenje politike upravljanja s sredstvi
  • Upravljanje strategije upravljanja s sredstvi, ciljev in načrtovanja
  • Obvladovanje odgovornosti in nadzora
  • Usposabljanje, obveščanje in kompetence
  • Upravljanje s tveganji
  • Usklajenost z zakonodajo in poslovnimi zahtevami
  • Implementacijo vzdrževalnih načrtov
  • Vrednotenje uspešnosti ter vodenje izboljšav
  • Spremljanje uspešnosti in stanja sredstev
Podjetja lahko z uporabo IBM Maximo in uvedbo standarda ISO 55000 izboljšajo storitve za stranke, povečajo dobičkonosnost naložb, si zagotovijo večjo usklajenost z zakonodajo, povečajo učinkovitost sredstev ter zmanjšajo tveganja. Poleg tega pridobijo tudi večjo preglednost in nadzor nad vsemi zahtevanimi informacijami, ki jih potrebujejo za uskladitev vzdrževanja s poslovnimi cilji.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)