Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 28.8.2014

Upravljajte proizvodnjo z večjim dobičkom

KOPA Monitoring je rešitev za interaktivno spremljanje proizvodnje, ki izboljšuje skupno učinkovitost naprav(OEE) ter uspešnost poslovanja.


Dvig skupne učinkovitosti naprav in boljši podporni procesi se neposredno odražajo v bilanci podjetja. Podjetje Kopa je za podporo interaktivnemu spremljanju in vodenju proizvodnje izdelalo prilagodljiv sistem KOPA Monitoring. Sistem združuje neodvisni programski modul, povezan z različnimi zalednimi sistemi (ERP, MRP, SCM …) in napravami, na dotik občutljivimi zasloni ter drugimi napravami, kot so čitalniki črtnih kod oziroma RFID ali NFC oznak, tiskalniki in podobno. Proizvodnim podjetjem omogoča zajem podatkov iz naprav, delovnih centrov ali proizvodnih linij že takoj ob nastanku ter distribucijo informacij in dokumentov do proizvodnih delavcev in vodstva oziroma v različne poslovne procese, povezane s proizvodnjo.

Takojšen odziv ob odstopanju

Osnovni cilj uvedbe Kopine rešitve je zagotavljanje podatkov o zaključenosti proizvodnih faz in izdelanih količinah v realnem času. Ti podatki so dostopni vsem odgovornim, kar omogoča hitro odpravljanje ozkih grl in nadaljnjo optimizacijo proizvodnje. Vendar gre KOPA Monitoring še korak naprej in podjetjem ponuja možnost, da obvladujejo tveganja, ki vplivajo na realizacijo.
Eden od inovativnih pristopov je podpora večstopenjski eskalaciji napak. Ko se na stroju nekaj zgodi, na primer lom orodja, okvara ali odstopanje od predvidene kakovosti, so o tem takoj obveščeni pravi ljudje, in sicer glede na stopnjo resnosti. Ker obveščanje o napakah poteka stopenjsko, glede na velikosti odstopanja oziroma vrsto napake, je odgovornost bolj jasno opredeljena in ne prihaja do situacij, ko so bili obveščeni vsi, ukrepal pa ni nihče.

Avtomatizacija zajemanja podatkov    

KOPA Monitoring se neposredno povezuje s stroji in napravami ter dinamično spremlja njihovo delovanje. Nadzorovani stroji avtomatsko zapisujejo podatke o delovanju, ki jih nato analizirajo programski agenti. Ti agenti na osnovi statistike in odstopanj od predvidenih vrednosti sprožajo eskalacije in druge akcije v sistemu, ki zagotovijo normalno delovanje.

Brezpapirna proizvodnja

KOPA Monitoring omogoča celovito izvedbo brezpapirnega poslovanja v proizvodnji. Rešitev je povezljiva z dokumentnim sistemom podjetja, kar zagotavlja distribucijo zadnjih veljavnih proizvodnih dokumentov in načrtov v elektronski obliki, neposredno na delovni center. S tem se podjetja izognejo tiskanju, ročnemu prepisovanju podatkov ter fizičnemu razdeljevanju dokumentov, kar sicer lahko ustvarja velike časovne zamike. Po drugi strani to predstavlja tudi večjo fleksibilnost pri upravljanju proizvodnje, kjer se veliko sprememb zgodi v zadnjem trenutku. KOPA Monitoring tako zmanjšuje motnje povezane z uporabo napačnih informacij ter povečuje kakovost in učinkovitost. Poleg izboljšanja posredovanja nalog na delovne centre sistem poenostavlja in pohitri pridobivanje povratnih informacij o stanju izvajanja nalog ter o pomembnih dogodkih, na primer, ko se doseže želena količina ali preseže predviden čas za izdelavo.

Dodatne informacije: tomislav.ogorevc@kopa.si02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)