Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 3.11.2014

Urejeni delovnopravni akti

Kopa je predstavila rešitve, ki podjetjem zmanjšajo zakonska in operativna tveganja, s katerimi se danes srečujejo zaradi pomanjkanja celovite in povezane informacijske podpore kadrovski funkciji. Kopa je na seminarju za vodstvene in vodilne delavce na temo Urejeni delovnopravni akti, ki je potekal v organizaciji podjetja Civis d. o. o., predstavila informacijsko podporo za ureditev kadrovskih evidenc v podjetju. Vilijana Hafner, HR svetovalka in dr. Lidija Breznik, managerka za razvoj poslovanja iz Kope sta predstavili informacijsko podprt postopek zaposlitve delavca ter obvladovanje vseh postopkov in dokumentov, od zaposlitve do upokojitve delavca.

»Kadrovska funkcija v podjetjih je večinoma informacijsko podhranjena. Problemi se pojavljajo že pri obvladovanju podatkov o zaposlenih in vodenju kadrovske dokumentacije. Urejena in informacijsko podprta kadrovska evidenca, ki uresničuje zahteve glede varnosti in zaupnosti podatkov je ključna za zagotavljanje zakonske skladnosti in učinkovito delo v kadrovski službi,« je pojasnila Vilijana Hafner.


Kadrovski informacijski sistem KOPA HRM podpira vsa področja delovanja kadrovske funkcije. Sistem vključuje inovativne rešitve, podprte z dobrimi praksami uporabe v podjetjih z zrelimi kadrovskimi procesi, kot so Skupina Premogovnik Velenje, Fotona, SKB banka in Zavarovalnica Maribor. 


KOPA HRM vključuje module:
•    Kadrovska evidenca
•    Načrtovanje in prerazporejanje dela in zaposlenih
•    Management izobraževanj
•    Kompetenčni modeli z letnimi razgovori
•    Ciljno vodenje z ocenjevanjem zaposlenih
•    Merjenje in spremljanje zadovoljstva
•    Varstvo pri delu
•    Kadrovski kontroling
•    Obračun plač in drugih dohodkov iz delovnih razmerij
•    Osebni portal zaposlenih


Za več informacij o KOPA HRM vam je na voljo:
dr. Lidija Breznik, managerka za razvoj poslovanja, Kopa d. d. (lidija.breznik@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)