Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 4.2.2015

Odpravite tveganja pri ravnanju s človeškimi viri

KOPA je na delavnici "Manj konfliktov = zadovoljni sodelavci" predstavila dobre prakse pri ureditvi delovno-pravnih aktov in odpravi zakonskih neskladij, informatizaciji kadrovskih evidenc  ter vzpostavitvi strategij, s katerimi organizacije izboljšajo odnose med zaposlenimi.Na delavnici v Velenju je prek 30 kadrovikov, pravnih strokovnjakov in vodstvenih zaposlenih spoznalo rešitve, s katerimi organizacije zmanjšajo tveganja pri ravnanju s človeškimi viri. Delavnica je zajela tri pomembne vidike kadrovske funkcije: ureditev delovno-pravnih aktov in vodenje evidenc skozi celotno zaposlitveno obdobje, informacijska podpora kadrovskim procesom ter učinkoviti pristopi za izboljšanje delovne klime.

»Uveljavljanje zakonskih norm je ena od ključnih dolžnosti kadrovske službe. Z uresničevanjem zakonskih zahtev se zmanjšajo tveganja kazni in s tem povezanih stroškov, po drugi strani pa se izboljša zaščita zaposlenih in s tem povezana delovna klima,« je povedala doc. dr. Lidija Breznik.

Andreja Janc Koderman, specialistka managementa in vodja Kadrovske asistence, je predstavila obvladovanje personalnih map, od vzpostavitve in vodenja do arhiviranja. V svojem predavanju je podala rešitve za vrsto aktualnih izzivov, od obveznosti delodajalca glede internih aktov, sistematizacije delovnih mest do varovanja osebnih podatkov. Predstavila je učinkovit model vzpostavitve kadrovske evidence, ki vključuje tudi pravilen zaposlitveni postopek ter vzvode, ki podjetjem zmanjšajo možnosti morebitnih sankcij pri delovnih inšpekcijah.

Informacijske rešitve imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitih in zakonsko skladnih kadrovskih evidenc. To je v svoji predstavitvi sistema KOPA HRM potrdila Viljana Hafner, HR svetovalka v podjetju KOPA. Kadrovski strokovnjaki so dobili vpogled v proces enostavne in hitre uvedbe celovitega sistema za vodenje kadrovske funkcije. Predstavljene so bile rešitve, ki organizacijam zagotavljajo transparentno in povezano izvajanje vseh kadrovskih procesov od izbire potencialnega kandidata za zaposlitev do zaposlenega in upokojenca.

»Kakovostnega ravnanju s človeškimi viri si brez informacijskega sistema ni več možno predstavljati. Enostavno je nalog in podatkov preveč, da bi še lahko učinkovito in brez napak delali z uporabo papirnih dokumentov in »excelovih« tabel,« je še povedala doc. dr. Lidija Breznik.

Podjetje KOPA ponuja celovit kadrovski informacijski sistem KOPA HRM, ki naslavlja vse vidike vodenja sodobne kadrovske funkcije:
Silvester Kmetič, certificiran coach in poslovni trener  v podjetju KHD GROUP d.o.o. pa je predstavil pristope, kako naj organizacije ravnajo v težkih, konfliktnih situacijah in z razočaranimi sodelavci. Udeležencem je odkril taktike, ki jim pomagajo izboljšati odnose med zaposlenimi ter na tak način ustvarijo komunikativna in učinkovita delovna okolja.

Za več informacij o učinkovitih kadrovskih rešitvah vam je na voljo: doc. dr. Lidija Breznik (lidija.breznik@kopa.si) ali kopahrm@kopa.si.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)