Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 12.6.2015

Digitalno sporočanje je zakon!

KOPA DK prek sodobnega načina sporočanja izboljšuje splošen vtis o podjetju ter poenostavlja posredovanje informacij zaposlenim in obiskovalcem.


Kaj imajo skupnega Uber, Airbnb in StubHub? Vi štrije so pretresli svoj segment, Uber raxi, Airnb hotelskega, StubHub pa  prodajo vstopnic. Vsem trem je skupno tudi to, kako so izrabili obstoječe vire. Podoben učinek dosežete z rešitvami za digitalno sporočanje, prek katerih enostavno združite informacije  poslovnega  in socialnega okolja, na primer kazalnike uspešnosti, predstavitve izdelkov, zanimive članke, prodajno pismo ali vremensko napoved. Prek digitalnega sporočanje se vse te informacije pripravi v nekaj minutah, prikazuje pa se jih kjerkoli v podjetju!

V Kopi smo za digitalno sporočanje že oblikovali rešitev KOPA DK, ki omogoča kreiranje, nadzor, distribucijo in prikazovanje različnih vsebin preko različnih prikazovalnikov. Ti so lahko postavljeni zunaj ali znotraj stavb, kjer se odvijajo poslovni in proizvodni procesi. “Rešitev nudi sistem zanimivega in atraktivnega prikazovanja poslovnih vsebin, pomembnih za podjetje ali ustanove ali splošnih javnih informacij ter internih obvestil,“ je povedal Branko Sušec iz Kope. Besedilne informacije se lahko popestri s slikovnim gradivom in grafiko, oziroma s katerokoli drugo vsebino, ki se lahko sproti osvežuje iz internetnih strani (aktualna vremenska napoved, trenutna vrednost delnic, novosti …). Sistem je centralno voden, kar pomeni, da lahko prikaze na večjem številu prikazovalnikov upravljamo iz ene centralne enote. Za vse komunikacije med centralnimi enotami in prikazovalniki lahko uporabimo obstoječe internetno ali intranetno omrežje.

Prilagojeno sporočanje

KOPA DK je za poslovno uporabo zasnovana v treh sklopih, kar omogoča podjetju, da različnim javnostim ponudi različne informacije. Zaposlenim na primer lahko hitro posreduje informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, pri čemer jih obremenjuje bistveno manj kot drugi načini obveščanja. Prikazovanje analitičnih podatkov na delovnem mestu poteka dinamično in nudi na primer časovne preglede realizacije, doseganje kakovosti, delovno uspešnost po zaposlenih in skupinah, dogajanje na delovnih centrih, zasedenost kapacitet, OEE in druge. Podatke iz poslovnega informacijskega sistema se lahko prikazuje glede na poslovno področje oziroma raven odločanja, na primer direktorju, finančni ter komercialni službi, tehnologom ali proizvodnji. Podobno se v sprejemnih prostorih oziroma recepcijah lahko ponudi informacije obiskovalcem, na primer pozdravni nagovor in podatke o obiskovalcih oziroma sestankih, predstavitve izdelkov, splošne informacije o podjetju, obvestila za obiskovalce ter o poslovnih uspehih. Zadnji sklop je prikazovanje splošnih informacij, recimo o internih izobraževanjih, pomembnih dogodkih, jedilnik ali informacije, vizijo in strategijo, vrednote podjetja, skrb za okolje ter vreme in točen čas.

Rezultat uporabe KOPA DK se kaže v boljši sliki podjetja, saj izraža urejenost, sodobnost, naprednost in odprtost, kar je privlačno tako za poslovne partnerje kot tudi za same zaposlene.   

Več informacij: Branko Sušec (branko.susec@kopa.si, 02/ 88 39 75302/ 88 39 753 ali 02 / 88 39 79902 / 88 39 799)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)