Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 21.9.2015

IT je del poslovne strategije

Steklarna Hrastnik z informatizacijo vzdrževanja izboljšuje ­področje vzdrževanja strojev in naprav, s tem pa povečuje razpoložljivost in zanesljivost proizvodnje.

Za Steklarno Hrastnik je bistvenega pomena zagotavljanje uspešnosti proizvodnje in uresničevanje zavez kupcem. Iskanje novih pristopov, s katerimi povečajo učinkovitost in strankam ponudijo boljše izdelke in storitve, je v podjetju stalen proces.
Podjetje dosega dvomestno rast in se z nenehnim izboljševanjem tehnične opremljenosti usmerja v proizvodnjo izdelkov najvišjega kakovostnega razreda z visoko dodano vrednostjo. V zadnjih letih so zato realizirali vrsto naložb v proizvodne zmogljivosti, na primer v dve novi steklarski peči, novo linijo za proizvodnjo vrhunske embalaže, čistilno napravo za čiščenje dimnih ­plinov, sistem izkoriščanja odpadne toplote ter dve liniji za avtomatsko kontrolo specialne steklene embalaže.

Informatika podpira strateške naložbe

Podjetje se zaveda, da lahko dosega visoke standarde, ki jih narekujejo stranke, le s pomočjo ustreznih informacijskih rešitev. Poleg tega v podjetju Steklarna Hrastnik že za letošnje leto načrtujejo znatno povečanje proizvodnih zmogljivosti.
Tudi zadnje naložbe so zato informacijsko podprli. Za zagotovitev visoke razpoložljivosti ter za spremljanje in nadzor upravljanja s strateškimi sredstvi so izbrali sistem za podporo pri vzdrževanju IBM Maximo.
 

“Z izboljšavami na informacijskem področju želimo dodatno podpreti tehnično opremljenost, zmogljivost, fleksibilnost in donosnost naše proizvodnje. Načrtujemo, da bomo s tem prispevali k izpopolnjevanju naše ponudbe obstoječim kupcem in k pridobivanju novih kupcev.“

Andrej Božič, generalni ­direktor, Steklarna Hrastnik, d. d.


Boljši partner za kupce

“Načrtujemo, da bo uvedba sistema IBM Maximo zvišala kakovost vzdrževanja, ki se bo odražala v večji produktivnosti in zanesljivosti proizvodnih virov,”je poudaril Andrej Božič, generalni direktor v Steklarni Hrastnik.
Za izboljšanje produktivnosti niso dovolj samo nove naložbe, temveč je treba doseči, da so proizvodne zmogljivosti maksimalno izkoriščene. Zato morajo biti zmogljivosti tudi stalno razpoložljive. “Ko imamo zapolnjene kapacitete in sprejemamo nova naročila, se mora plan dosledno izvajati. Kakršna koli nenačrtovana prekinitev proizvodnje bi imela vpliv na dobavo in izpolnjevanje dogovorov s kupci,” je še pojasnil Božič.

Večja produktivnost in nižji stroški

V Steklarni Hrastnik načrtujejo, da bo uporaba sistema IBM ­Maximo prinesla dodatno konkurenčno prednost. Poleg dviga produktivnosti načrtujejo tudi večjo dodano vrednost v proizvodnji. Računalniška podpora preventivnemu vzdr­ževanju namreč povečuje razpoložljivost strojev in naprav. Zagotavlja učinkovito razporejanje vzdrževalnih ekip, upravljanje s tehničnimi sredstvi in spremljanje zalog rezervnih delov, kar doprinese k skrajšanju zastojev oziroma odprav­ljanju okvar ter znižanju operativnih stroškov, potrebnih za delovanje proizvodnje. Pomembni so tudi ­zaposleni. Obvladovanje obremenitev in delovne uspešnosti, poenostavljeni administrativni postopki ter zbirka znanja navsezadnje omogočajo izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in s tem učinkovitosti njihovega dela.

Več informacij: Aljaž Gradišnik (aljaz.gradisnik@kopa.si)
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)