Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 23.10.2015

Brezpapirna proizvodnja in učinkovito obvladovanje tehnologije

S kakovostnimi informacijami iz proizvodnje v Metrelu izboljšujejo proizvodne procese ter delovanje tehnično strokovnih služb.  Metrel Mehanika d. o. o. nenehno povečuje število proizvodov, pri čemer v proizvodnjo dnevno lansira že več kot sto delovnih nalogov. »Na dosedanji način je bilo težko spremljati tako množico proizvodov po posameznih fazah izdelave. Zato smo se s tem problemom obrnili na Kopo, ki je naša dolgoletna  računalniška hiša, in začeli v obeh proizvodnih podjetjih Metrela testirati rešitev KOPA Monitoring,« je povedal Peter Janša, direktor podjetja Metrel Mehanika. V preizkusnem obdobju so rešitev najprej uporabili pri posameznih delavcih, nato v oddelkih in končno v celotni proizvodnji. V tem času so odpravili predvsem napake povezane s pravilnim upoštevanjem kapacitet po obratih in prijavljanju delavcev.

Lažje obvladovanje tehnologije

Največjo dodano vrednost nove pridobitve predstavljajo kakovostni podatki, na osnovi katerih bodo lahko tehnologi hitro odpravljali anomalije in optimizirali tehnološke postopke. »Na razpolago so podatki za analizo posameznih tehnoloških operacij ter informacije, ki bodo v pomoč pri organizaciji proizvodnih procesov in tehnične strokovne službe,« je izpostavil Janša. Prednost novega sistema je tudi bolj transparenten proizvodni proces, ki sicer narekuje visoko stopnjo urejenosti vhodnih podatkov in dosledno vnašanje oziroma registracijo izvajalcev. Po potrebi bodo za družbo Metrel d. d. v tem sistemu omogočili tudi podporo sledljivosti izdelkom. Kot pričakuje Janša, je pomembna pridobitev lažje spremljanje proizvodnje za vodje in planerje, ter hitro odpravljanje zastojev s pomočjo informacij, ki so na razpolago.


Elektronski dokumenti

Dosedanji sistem delovnih nalogov je temeljil na obdelavi papirnih dokumentov in ročnem prepisovanju podatkov, kar je postalo neobvladljivo, zamudno in drago. Delovni čas, porabljen na posameznih delovnih nalogih, zajemajo neposredno na delovnih centrih, s čimer so odpravili tiskanje in ročno vnašanje plačilnih listkov. »Ne nazadnje je to tudi informacija za ugotavljanje uspešnosti posameznika v proizvodnji, kakor tudi tehnološke priprave pred pričetkom dela. Z vztrajnostjo bomo izboljšali učinkovitost in odpravili napake v procesu proizvajanja,« je še povedal Janša.

Brezpapirno proizvodnjo so dosegli tudi z distribucijo proizvodnih dokumentov in načrtov v elektronski obliki neposredno na delovni center. Tako so pohitrili prenašanje dokumentov po podjetju in omogočili spremembe v zadnjem hipu. Operaterji na delovnih centrih imajo vedno na voljo zadnje verzije dokumentov, kar je ključno za obvladovanje kakovosti in zmanjševanje napak.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)