Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 13.11.2015

Swatycomet dviguje informacijsko podporo vzdrževanju na novo raven

Z uvedbo IBM Maximo 7.6 do učinkovitega izkoristka dodane vrednosti kakovostnega vzdrževanja.


Družba Swatycomet je pričela s prenovo informacijske podpore vzdrževanju. Z uporabo vzdrževalnega informacijskega sistema IBM Maximo, Kopinih dobrih praks in rešitev ter integracije s poslovnim informacijskim sistemom KOPA ERP, bodo zagotovili učinkovito vodenje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih posegov ter podprli materialno in finančno vodenje vzdrževanja.

Z novim vzdrževalnim informacijskim sistemom bodo v podjetju najprej podprli vzdrževalne procese v proizvodnji. V IBM Maximo bo podprt celoten proces, od prijave in vodenje zahtevkov do izvajanja vzdrževalnih nalog ter upravljanja s stroji in napravami. Sistem bo tesno povezan s Kopinim poslovnim informacijskim sistemom, kar poenostavlja finančno računovodsko vodenje vzdrževalnih stroškov, vodenje skladišča materialov ter obvladovanje zalog rezervnih delov. Za povezovanje vzdrževalnega sistema z drugimi informacijskimi rešitvami bodo uporabljene Kopine namenske rešitve in Maximo Integration Framework, ki so sestavni del IBM Maximo 7.6.

Takšna interaktivna povezava Swatycometu zagotavlja pridobivanje kakovostnih operativnih in vrednostnih informacij, povezanih z vzdrževalnimi posegi in posameznimi sredstvi, kar posledično omogoča optimizacijo celotnega procesa. V sistemu Maximo bodo lahko odpirali zahtevke in razpisovali delovne naloge, ki se bodo prenesli v poslovni informacijski sistem KOPA ERP. Nanje bodo lahko knjižili porabljen material in tudi stroške zunanjih storitev. Po drugi strani bo vzdrževalni sistem iz poslovnega pridobival matične podatke – kot je na primer šifrant skladiščnih materialov in rezervnih delov, poslovnih partnerjev ter informacije o skladiščnih zalogah.

Družba Swatycomet bo lahko z novim vzdrževalnim sistemom bistveno izboljšala učinkovitost tehničnih ekip. Ob celovitem pregledu nad vzdrževalnim procesom, bo sistem prispeval tudi k boljši organizaciji in vodenju dela. Informacije o zastojih bodo vnašali takoj, obveščanje odgovornih pa bo potekalo samodejno, preko elektronske pošte. Na tak način bodo optimizirali načrtovanje in razporejanje dela ter izboljšali koordinacijo med strokovnimi in tehničnimi ekipami.

več info: vinko.jelnko@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)