Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 22.12.2015

Nove poslovne priložnosti: ustvarjanje vrednosti z digitalnim poslovanjem

Digitalna ekonomija najbolj spreminja načina poslovanja s kupci. Nakupna izkušnja končnih potrošnikov in poslovnih strank namreč vedno bolj temelji na storitvenem pristopu ne glede na to ali gre za izdelke ali storitve.


Digitalizacija v resnici  ne pomeni samo novega, sodobnejšega načina dela s kupci ampak se od nje pričakuje tudi nove prihodke. Ustvarjanje prihodkov z digitalno transformacijo je neposredno povezano z digitalno zrelostjo podjetja. Pri tem je najpomembnejša sposobnost organizacije, da prenese pobude digitalne transformacije v vsakodnevno poslovanje, kar se nagiba tudi k uvedbi kompleksnejšega sistema obračunavanja in upravljanja prihodkovnosti.    

Scenariji sprememb poslovnih modelov

Najpogostejši razlog za uvajanje digitalizacije je oblikovanje novih prihodkovnih tokov, ki izkoriščajo spremembe v nakupnih navadah. Vendar se podjetja zaradi spreminjanja nakupne izkušnje nahajajo pred velikimi spremembami poslovnih modelov. Še več, sprememba poslovnega modela, ki se sicer lahko izvede v različnih oblikah, lahko pomeni tudi povsem novo vizijo podjetja, ki bo segala prek vseh poslovnih področij in se dotikala vseh oddelkov.

Spremembe poslovnih modelov lahko potekajo po več scenarijih, glavni pa so:
  • Naročnine – premik od fizičnih izdelkov k najemni storitvi, ki omogoča plačevanje po porabi namesto tradicionalnega pristopa enkratnega nakupa.
  • Najprej ekosistem – ta pristop predvideva, da podjetje posreduje nove izdelke in storitve na tržišče s poudarkom na partnerjih in drugih deležnikih.
  • Strankina izkušnja – ponudba poponoma nove nakupne izkušnje prek uporabe različnih trženjsko-prodajnih kanalov s poudarkom na e-trgovanju.
  • Nova tržišča – ciljanje popolnoma novega tržišča, z novim naborom kupcev, ki prinaša novo raven višine in obsega potrošnje, s katero se prej podjetje ni ukvarjalo.
  • Razvoj novih strategij vstopa na tržišče – oblikovanje novih odnosov s kupci na osnovi storitvene izkušnje. Upravljanje odnosov s kupci, ki je zasnovano na temeljnem produktu lahko kratkoročno zmanjša uspešnost posredništva kanalnih partnerjev ali distributerjev. V nasprotju s tem pristop storitvene izkušnje absolutno zahteva dolgoročno ponudbo vrednosti za kupca, ki temelji na delitvi prihodka med vsemi partnerji.

Več poti, podobni cilji

Ustvarjanje vrednosti digitalizacije zahteva jasno razumevanje sprememb v poslovnem modelu, ki se zgodijo v praktično vsaki organizaciji. Podjetja bi morala presoditi različne scenarije teh sprememb in ovrednotiti, kateri od njih je najbolj primeren za njihovo digitalno potovanje.

Večina organizacij bo v svojem zorenju iskala priložnosti znotraj obvladovanja in izkoriščanja petih glavnih disciplin digitalizacije. To so vodenje, informacij, model delovanja, več kanalnost ter viri dela. Številne se bodo skušale preoblikovati prek izvajanja zaporedja pobud, od katerih bo vsaka obravnavala specifično digitalno kompetenco, vendar bodo s tem izgubile sinergijo, ki je nujno potrebna za digitalno transformacijo. Cvetela bodo tista podjetja, ki bodo uskladila vseh pet digitalizacijskih disciplin - ostala bodo životarila.


Primer storitvenega pristopa iz prve roke

KOPA ERP kot storitev

Kopa je s prednastavljeno verzijo KOPA ERP, ki deluje v oblaku, ponudila podjetjem vrhunski poslovni informacijski sistem kot storitev. Prednastavljen poslovni informacijski sistem v oblaku omogoča hitro uvedbo in prilagajanje spremembam, odpravlja kapitalsko obremenitev in zagotavlja transprentne stroške informacijske podpore poslovanju. Več...

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)