Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 17.3.2016

Povečajte izplen proizvodnje brez novih naložb

Imate tudi pri vas problem, da dela stroj premalo kvalitetnih izdelkov in imate preveč izmeta ter želite zvišati produktivnost proizvodnje? Kupovanje novih strojev ni vedno prava rešitev za povečanje produktivnosti.

Produktivnost proizvodnje ni odvisna le od števila in zmogljivosti posameznih strojev. Nanjo neposredno vplivata tudi količina izmeta in ozka grla. Izmet je pogosto posledica nihanja v delovanju strojev, ki nastaja zaradi spreminjanja osnovnih nastavitev ciklov zaradi posegov upravljavcev stroja. Podjetja  nadzor nad potekom proizvodnje in delovanjem strojev rešujejo s kontrolorji, pri čemer pa nimajo nadzora nad njihovim delom. Pomemben vpliv na izmet pa imajo tudi vsakokratni izpadi, bodisi zaradi okvare bodisi zaradi pomanjkanja materiala, menjave orodja, čiščenja ali odmorov.


Nadzor nad delovanjem strojev in posledično  obveščanje odgovornih v primeru anomalij drastično zmanjša nihanja ter prispeva k večji produktivnosti. Z vzorčenjem delovanja strojev se spremlja hitrost izdelave in interaktivno odkriva odstopanja. V primeru prenizke ali previsoke hitrosti sistem samodejno obvesti nadrejene, s čimer se odpravi samovoljno oziroma nepooblaščeno spreminjanje režima delovanja strojev.

Pregled nad delovanjem strojev, ki temelji na zajemu podatkov s krmilnikov bistveno poenostavlja nadzor, saj kontrolorjem in vodstvu omogoča oddaljeno spremljanje delovanja strojev v vsakem trenutku. V sistemu UTRIP.PRO je možno implementirati tudi nadzorne poti in tako spremljati delo kontrolorjev na obhodih.

Na drugi strani je možno zmanjšati vpliv ozkih grl in povečati pretočnost z ureditvijo in pohitritvijo različnih dejavnosti, ki podpirajo delovanje stroja: čiščenje, oskrbo z materialom, menjavo orodij, vzdrževanje …. Sistem za spremljanje proizvodnje kot osrednje živčevje tehničnim službam pravočasno javlja napake ali odstopanja v delovanju strojev ter vodjem omogoča hitro ukrepanje v primeru izpadov zaradi okvar. Podjetje s povečano produktivnostjo sprosti čas in kapacitete za nova naročila ali skrajšanje dobavnih rokov.

Delovanje proizvodnih kapacitet pod nadzorom:

  • takojšnje obveščanje odgovornih o odstopanju proizvodnih parametrov ter samodejna eskalacija napak,
  • hitro obveščanje tehničnih ekip o zastoju ter eskalacija obvestil v primeru zamud pri odpravljanju izpadov,
  • mobilno obveščanje višjih vodstvenih ravni o izpadu kritičnih strojev,
  • vgrajene obhodne rute za kontrolorje s prijavo kontrolorja na stroju,
  • spremljanje dejavnosti zaposlenih na stroju: čiščenje, oskrba z materialom, trajanje popravil …,
  • zagotavljanje oskrbe ustreznega materiala na delovne centre,
  • grafična in tabelarična poročila o trenutnem in preteklem delovanju strojev, številu izdelanih kosov, stanju izmeta, zaključenosti operacij oziroma delovnih nalogov.

Rezultati v praksi kažejo, da je možno s sistematičnim spremljanjem delovanja strojev in podpornih storitev povečati produktivnost za več kot 10%.

primeri dobre prakse: Akers Valji, Monter Dravograd, Metrel d.d.

več info: marketing@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)