Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 26.5.2016

Vizualizacija proizvodnje

Spremljanje poteka proizvodnega procesa ustvarja dodano vrednost in zmanjšuje tveganja.


KORISTI VIZUALIZACIJE PROIZVODNJE:
+Večja varnost in razpoložljivost delavcev v proizvodnji
+Večja produktivnost in kakovost izdelkov
+Nižji proizvodni stroški zaradi optimalnejšega izvajanja tehnologije
+Učinkovito reševanje reklamacij zaradi lažjega odkrivanja vzrokov napak
+Znižanje ocene tveganj na delovnem mestu zaradi oddaljenega nadzora
+Boljša zaščita lastnine

Obvladovanje tehnoloških in proizvodnih procesov zagotavlja vrsto pozitivnih učinkov. V kovačnici podjetja Metal Ravne so nadzor nad proizvodnimi procesi izvajali samo prek neposredne prisotnosti oseb, odgovornih za doseganje proizvodnih rezultatov in pravočasno realizacijo naročil. Pomanjkanje stalnega nadzora nad delom zaposlenih in nad dogajanjem ob prekinitvah proizvodnje je onemogočalo hitro ukrepanje in obvladovanje tveganj, kot so zamude pri dobavi kupcem, napake na izdelkih ter prekomernih stroških proizvodnje.Zaradi želje po vzpostavitvi stalnega nadzora nad proizvodnim procesom so uvedli Kopino rešitev za vizualizacijo proizvodnje, s pomočjo katerega nadzorujejo in upravljajo proizvodne procese v težkih pogojih dela. V sklopu rešitve so postavili kamere na enajstih najvažnejših proizvodnih mestih – kovaških strojih ali drugih delovnih mestih, od katerih je v največji meri odvisen proizvodni rezultat, doseganje dnevne proizvodnje, pravočasnost dobav in končni poslovni izid. Kamere delujejo v okoljih, kjer delovna temperatura okolja dosega 75°C, temperature jeklenih izdelkov pa med obdelavo do 1220°C . “Za snemanje v pogojih, kjer nastopajo visoke temperature, IR žarčenje, prah in agresivne snovi smo uporabili visoko zmogljive kamere, ki so sposobne zagotavljati brezhibno delovanje ter čisto in visoko razpoznavno sliko pri velikih kontrastnih razmerjih in pri visokih temperaturah,” je povedal Bernard Hudolist iz podjetja Kopa.

Nadzor s poslovno vrednostjo

Z novim nadzornim sistemom vodja oddelka interaktivno spremlja in vodi procese preko video zaslonov z visoko kakovostjo slike. Celoten video zapis o dogajanju na kontrolnih točkah se shranjuje v programski del sistema, ki omogoča oddaljeno spremljanje procesa ter pregledovanje ali rekonstrukcijo dogodkov v zadnjih treh tednih. Nadzor nad dogajanjem je omogočen tudi vsem, ki so odgovorni za doseganje proizvodnih rezultatov, vse do glavnega direktorja za proizvodnjo, bodisi z osebnim računalnikom bodisi z mobilnimi napravami. V primeru zastoja ali okvare imajo vse odgovorne osebe za proizvodnjo takojšenj vpogled v dogajanje v proizvodnji. Tako si denimo direktno ogledajo potek odpravljanja zastoja in po potrebi takoj ukrepajo.

Podobno lahko oddaljeno spremljajo delovanje strojev, dejavnost zaposlenih, razpoložljivost vhodnega materiala ter izvajanje popravil in drugih vzdrževalnih del.
Z izboljšanim nadzorom so zaradi znižanja izmeta in nenapovedanih zastojev v kovačnici izboljšali produktivnost, istočasno pa povečali kakovost preko učinkovitejšega odkrivanja vidnih in nevidnih napak na izdelkih. Zaradi pravočasnega ukrepanja so zmanjšali število nepotrebnih obdelav in s tem posledično zmanjšali nabavo surovin
in rezervnih delov.Obstoj video zapisa poenostavlja razreševanje reklamacij in delovnih nezgod ter pomaga pri izboljšavah tehnoloških procesov in varstva pri delu.

več informacij: bernard.hudolist@kopa.si


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)