Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 1.7.2016

Čista učinkovitost – industrija 4.0

Podjetja bodo v prihodnosti svoje proizvodne obrate in logistiko povezovala v globalni kiberfizični proizvodnji sistem, izdelki pa bodo sami določali svoje proizvodne procese. Z največjo natančnostjo, v realnem času - z največjo učinkovitostjo.

Zakaj četrta industrijska revolucija

Za proizvodna podjetja prihaja zagotovo prelomno obdobje, popolnoma primerljivo s preteklimi tremi industrijskimi revolucijami:
1.    parni stroj konec 18. stoletja;
2.    tekoči trak in elektrifikacija konec 19. stoletja;
3.    avtomatizacija proizvodnih procesov z uporabo elektronike in informacijskih tehnologij v 70-ih letih;
4.    digitalizacija proizvodnje začetek 21. stoletja: veliki podatki in analitika, avtonomni roboti, industrijski internet stvari, horizontalno in vertikalno povezovanje sistemov …

Proizvodnjo bodo določali izdelki – še raje kar kupci

Četrta industrijska revolucija ali Industrija 4.0, na kateri mimogrede sloni tudi strategija enotnega digitalnega trga EU, prinaša korenite spremembe tako v gospodarskem razvoju in organizaciji dela. V osnovi gre za to, da bodo osrednje upravljanje proizvodnje nadomestili decentralizirani procesi, ki se bodo upravljali sami in znotraj katerih bodo pametni izdelki, stroji in viri med seboj komunicirali:

•    z digitalizacijo proizvodnje ter s povezovanjem informacijskih sistemov znotraj in med podjetji se bo izvedlo povezovanje celotne vrednostne verige v realnem času;
•    proizvodnja se na tak način lahko tako takoj odzove na nihanja v dobavi ali naročilih, kar pomeni usklajen proizvodni proces;
•    proizvodno pot, vse do surovin, ne bo več določala proizvodnja ampak posamezni izdelki.


Danes na primer lahko traja več mesecev, preden se informacija o nihanju znotraj dobave prenese v proizvodni načrt in na koncu tudi uresniči. Po drugi strani kupci naročajo bistveno manjše serije, pri čemer se izdelki hitro spreminjajo. V tem pogledu Industrija 4.0 z neprekinjenim povezovanjem vseh korakov proizvodnje zagotavlja veliko večjo prilagodljivost posameznih proizvodnih obratov in oskrbne verige.


Ključ je v podatkih in povezovanju 

Lahko bi rekli, da k četrti industrijski revoluciji največ prispevali veliki podatki, ki so postali nova surovina. Sprožili so spremembe v vseh procesih, povezanih z izdelki in storitvami. Področja, ki so bila prej ločena, se zdaj prepletajo. Še več, dodana vrednost industrije je prešla s proizvodnje na storitve, kar je za proizvodnjo uničujoče.

Industrija 4.0 temelji na ideji pametnih tovarn, ki jih krmilijo informacijsko-komunikacijski sistemi ob pomoči podatkov, ki jih bruha internet stvari in storitev. V prihodnosti bodo proizvodne zmogljivosti, ne glede na to, kje se bodo nahajale, vidne kot digitalni proizvodni obrati, kot digitalne preslikave pravih proizvodnih tovarn, povezanih s proizvodnjo v realnem času. Da je za doseganje takšnega učinka bistveno povezovanje sistemov potrjuje dejstvo, da se IKT sicer uporablja za optimizacijo stroškov in učinkovitosti v proizvodnji praktično v vsakem členu vrednostne verige vse od 3. industrijske revolucije. Vendar gre po večini za ločene sisteme znotraj posameznih podjetij, ki velikokrat niso povezani že znotraj podjetij. Zaradi svoje zaprtosti se informacijski sistemi težavo povezujejo in med seboj ne komunicirajo. Pri pametnih tovarnah, ki bodo med sabo povezane, se bodo spremembe v virtualnem svetu takoj poznale tudi v resničnem in obratno.

Kaj to pravzaprav pomeni?

Industrija 4.0 je v resnici odgovor na spremembe, ki se dogajajo v industrijsko najbolj razvitih državah: ZDA, Koreji ter na Kitajskem in Japonskem. Dejstvo je, da nobena evropska država ne more sama uspešno izkoristiti vseh priložnosti, ki jih ponuja digitalna doba, pri čemer EU predstavlja kritično maso, primerljivo z velikimi trgi, kot so ZDA in Kitajska. EU želi tako z digitalizacijo industrije okrepiti industrijsko bazo v Evropi, privabiti nove naložbe ter doseči vrnitev naložb in delovnih mest. Med cilji v EU je moč zaslediti tudi to, da naj bi industrijska proizvodnja najpozneje leta 2020 predstavljala 20% evropskega BNP v primerjavi s 16% iz 2014.

Kako  se naša podjetja pripravljalo na Industrijo 4.0  smo govorili na dogodku »Digitalizacija proizvodnje -Prednosti tistih, ki že uporabljajo koncepte industrije 4.0«. Povzetek dogodka na linku »Z digitalno transformacijo proizvodnje žanjejo koristi«, za morebitne prezentacije predvanj pa se obrnite na marketing@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)