Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 1.8.2016

IBM MAXIMO Visoka stopnja razpoložljivosti in varnosti obratovanja elektrarn

Dravske elektrarne Maribor povečujejo zanesljivost, odzivnost in hitrost odpravljanja problemov s samodejno eskalacijo obvestil ob izrednih dogodkih. Informacijski sistem za vzdrževanje IBM Maximo podpira nenehne izboljšave vzdrževalnih procesov.
 


V Dravskih elektrarnah Maribor so si s Kopino aplikacijo za obveščanje odgovornih oseb o stanju na posameznih sistemih elektrarne zagotovili učinkovit sistem obveščanja, ki je usklajen z organizacijskimi in varnostnimi pravili. Z nadgrajeno Kopino rešitvijo »Knjiga dogodkov« v sklopu sistema IBM Maximo v Dravskih elektrarnah Maribor spremljajo vse, kar je povezano z delovanjem, vzdrževanjem in varnostjo elektrarn. Hkrati služi tudi kot osnova za poročanje lastniku - HSE. Ob vnosu dogodka v ta osrednji sistem za vodenje zadev, se samodejno sprožijo obvestila osebam, odgovornim za posamezne naprave in sisteme.

“Z dograditvijo IBM MAXIMO so odgovorne osebe sproti obveščene in seznanjene o vseh dogodkih, incidentih, intervencijah in poteku del na posameznih sistemih elektrarne, glede na njihove zadolžitve in delovne skupine, ki jim pripadajo. Razvita rešitev jim omogoča ustrezno in pravočasno reagiranje ob kakršnihkoli zapletih.”
Tadej Čepin svetovalec in vodja projektov, KOPA d. d.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)