Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 13.12.2006

Informacijska podpora različnim proizvodnim procesom v podjetju

Poslovni sistem KOPA ERP proizvodnim podjetjem omogoča prilagajanje in hitro odzivanje na specifične zahteve kupcev ter trga. Kopa zagotavlja podporo konkurenčni prednosti proizvodnih podjetij z najboljšimi standardnimi rešitvami, ki so nastale na podlagi poslovnih praks v številnih slovenskih podjetjih. S prilagodljivostjo informacijskega sistema pa je zagotovljena podpora specifičnim poslovnim procesom, ki so za podjetja ključnega pomena.

Vse več sodobnih podjetij z željo po rasti in z namenom povečanja konkurenčnosti na trgu uvaja različne tipe proizvodnje in poslovnih procesov, kar za poslovni informacijski sistem predstavlja svojevrsten izziv. Slednji je jedro delovanja uspešnega proizvodnega podjetja na vseh ravneh delovanja, njegova temeljna naloga pa je zagotavljati kontinuiteto proizvodnega procesa. Z vidika obvladovanja stroškov in integriranosti podatkov je najboljša rešitev enoten sistem, zmožen vodenja več tipov proizvodenj, kar je ena glavnih prednosti programskega paketa KOPA ERP.

En informacijski sistem za vse tipe proizvodnje

Prilagodljivost programske opreme KOPA ERP omogoča nastavljanje procesov, ki jih ni mogoče podpreti s standardnim sistemom, pač pa se jih vključuje po potrebi z dodatnimi nastavitvami. »Podjetje tako ne potrebuje specifičnega informacijskega sistema, ima nižje stroške vzdrževanja, njegove poslovne posebnosti pa so informacijsko podprte in mu zagotavljajo konkurenčno prednost,« pojasnjuje Domen Ocepek, vodja razvoja programske opreme v podjetju Kopa.

Povezovanje različnih sistemov stane veliko več kot uporaba enega samega, v mnogih primerih pa podatki iz več sistemov niso skladni. Integriranost podatkov v vsakem trenutku zagotavlja ažurno stanje ter omogoča primerjalne analize in načrtovanje na najvišji ravni odločanja. »V času hitrih sprememb, ko se morajo podjetja kar najhitreje odzivati na razmere na trgu, so informacije o dejanskem stanju poslovanja ključnega pomena. Vsak zamik pri pripravi poročil pa lahko pripelje do sprejemanja napačnih odločitev.«

Možnost podpore sistema KOPA ERP več tipom proizvodnje hkrati v istem informacijskem sistemu omogoča hitro in enostavno prilagajanje spremembam v podjetju, kot so reorganizacija poslovanja, nakup novih podjetij ali združevanje. Vsako podjetje ima svoje posebnosti, ki jih Kopa podpre s spreminjanjem nastavitev informacijskega sistema, po potrebi pa tudi z dodatnim programiranjem. Razlike so tako opazne samo na najnižji ravni proizvodnega procesa, na višjih ravneh (kalkulacije, planiranje, odločanje) pa podatki ostanejo enaki, ne glede na tip proizvodnje.

Prenašanje znanja in referenčnih rešitev

Nakup informacijskega sistema je strateška odločitev podjetja, ki si z nadgradnjami in podporo zagotovi najboljše delovanje sistema. Kopa v vsako novo različico programske opreme vključi nadgradnje in nastavitve, zato pri prehodu na novo različico ERP le-te ni potrebno znova nastavljati, česar konkurenčni sistemi ne zmorejo. »Kopa v celoti obvladuje lastni razvoj ERP-sistema in ima pregled nad nastavitvami posameznega proizvodnega sistema. Podjetjem svetujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj in primerov dobrih praks ter uspešno in v zelo kratkem času uvedemo spremembe v obstoječem proizvodnem sistemu. S tem podjetje prihrani čas in stroške uvajanja nove proizvodnje,« dodaja Ocepek.

Kopin edinstven razvoj rešitev omogoča individualen pristop v postopku ugotavljanja temeljnih potreb proizvodnih podjetij. Zaradi tega velja za enega vodilnih slovenskih ponudnikov ERP-sistemov na najvišji ravni podpore proizvodnim procesom.


Celovita informacijska podpora podjetjem
Programski paket KOPA ERP je ogrodje celovitega ERP-sistema in predstavlja skupek sodobnih rešitev za celovito obvladovanje poslovanja. Je idealna rešitev za srednja in velika podjetja, ne glede na gospodarsko panogo, ter omogoča popolno obvladovanje in optimalno organizacijo proizvodnih ter poslovnih procesov v podjetjih vseh velikosti. Visoka stopnja prilagodljivosti sistema KOPA ERP in vgrajene najboljše prakse na podlagi 20-letnih izkušenj slovenskim proizvodnim podjetjem, kot so Akripol, SwatyComet d.d., Fotona, Lip Bled, Perutnina Ptuj, Pivovarna Laško in druga, omogočajo, da ohranijo svojo prilagodljivost in odzivnost na specifične zahteve kupcev, kar je velikokrat njihova konkurenčna prednost.


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)