Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 21.12.2006

Konsolidacija strateških informacij za podporo hitremu odločanju

Podjetja, ki so svoj uspeh gradila s pomočjo poslovnih informacijskih sistemov, sistemov za podporo odločanju in upravljanje s človeškimi viri, se danes soočajo z novo uganko. Velike količine podatkov, ki jih ti sistemi hranijo, namreč občutno obremenjujejo delo zaposlenih, saj zaradi oteženega pretoka informacij onemogočajo hitro in kakovostno sprejemanje odločitev. Po izsledkih Gartnerja podjetja zaradi nepravilnih podatkov izgubijo do 10 odstotkov letnih prihodkov, prav zaradi tega pa napovedujejo, da naj bi trg aplikacij za celostno upravljanje informacij v podjetju do leta 2009 rasel za 10,6 odstotka na leto. Ne preseneča torej, da naj bi do leta 2015 imel vsak zaposleni svojemu delovnemu mestu prilagojen sistem za podporo odločanju.

Orodje za učinkovito odločanje

Sistem za dostop do podatkov na enem mestu ustvarja pogoje za odločanje in vpliva na učinkovitejšo rabo informacij v korist poslovanja. Kopa je zaradi tega razvila informacijski portal poslovnega obveščanja Kopa IPPO za upravljanje celostnega spleta informacij v podjetju, ki zna povezati podatke iz vseh informacijskih sistemov in uporabnikom na vseh ravneh odločanja ponuditi informacije, ki jih pri delu zares potrebujejo. To orodje omogoča zajemanje, upravljanje, shranjevanje in podajanje vsebin ter pripravo poročil, povezanih s poslovnimi procesi. Z IPPO-m postanejo neskladni podatki, ne glede na izvor, uporabnikom prilagojene in enostavno dostopne informacije za pravočasno podporo odločanju.

»Podjetja danes ne morejo več učinkovito poslovati in konkurirati na trgu, če svojim zaposlenim ne nudijo pravočasnega dostopa do točnih ter skladnih informacij,« je dejal Miran Krajnc, vodja programa Internet informatika v Kopi. »Odločitev, sprejeta zaradi napačnih informacij, škodi nadaljevanju poslovnega procesa, zato je zagotavljanje točnega spremljanja informacij ključnega pomena. Sposobnost, da vodstvo podjetja na izzive trga odgovarja s hitrimi in učinkovitimi poslovnimi potezami, pa je njihova konkurenčna prednost.«

Informacije z dodano vrednostjo

IPPO nadomešča sistem dnevnih, vnaprej pripravljenih poročil na papirju, namenjenih vodstvu. Omogoča namreč hiter in ažuren dostop do natančnih informacij o poslovanju podjetja ter neposredno pripravo poročil za končne uporabnike. Poleg priprave dnevnih poslovnih poročil s področja računovodstva, financ, trženja in kadrov ponuja tudi možnost analiziranja preteklih podatkov za zahtevnejše uporabnike oziroma analitike. Ti lahko sami iščejo vzorce v podatkih, urejenih po principu kock OLAP, in ugotavljajo trende po različnih kriterijih (prodaja po trgih, po prodajalcih ali izdelkih, optimalna cena surovin, materiala …).

Z IPPO-m se odkrivajo ter analizirajo informacije, ki za podjetje predstavljajo dodano vrednost. »Z uporabo našega paketa aplikacij prihaja do zanimivih učinkov, da uporabniki odkrivajo dejansko stanje, ki se precej razlikuje od predstav vodstva,« pojasnjuje Krajnc. »S pravilno uporabo pridobljenih informacij lahko podjetja prihranijo pri stroških nabave, zmanjšajo zaloge ali odpravijo računovodske napake. Uporaba portala ne predstavlja dodatnih stroškov za podjetje, naložba vanj pa se povrne v zelo kratkem času.«

Modularna zgradba

IPPO je zgrajen modularno, kar mu omogoča enostavno prilagodljivost vsem tipom podjetij in informacijskih sistemov. Glede na potrebe uporabnikov se standardni ali prilagojeni moduli dodajajo ali odvzemajo, poročila pa so med seboj neodvisna. Kopa IPPO povezuje različne podatkovne baze, razpršene podatke pa združi v podatkovno skladišče in jih hrani na enem samem mestu. Podatki se posodabljajo trenutno, dnevno ali mesečno, odvisno od njihove narave, zaradi transparentne povezave na transakcijsko raven pa uporabnikovo delo poteka nemoteno, ne glede na vir podatkov.

Kopa ima 25-letne izkušnje z informacijskimi sistemi v proizvodnih podjetjih, zaradi česar ve, kje poiskati podatke, ki jih podjetja potrebujejo za odločanje. V tesnem partnerskem odnosu s strankami ugotavlja njihove težave in jih rešuje s prilagojenimi programskimi rešitvami.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)