Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 11.9.2017

Metrel je digitalizirano podjetje

S stalnim vlaganjem v informacijske tehnologije podprli rast in postavili  temelje dolgoročni poslovni uspešnosti.


Metrel d. d. je v zadnjih dvajsetih letih, ob nenehni rasti, postal eden vodilnih ponudnikov zelo kakovostnih merilnih instrumentov in opreme za testiranje. Kot pionir na tem področju je na merilnih napravah prvi uporabil Android, v tem letu pa intenzivno dela na povezavi s hrambo meritev in dokumentov v oblaku. Za obvladovanje poslovanja uporablja celovit nabor rešitev KOPA ERP , pri čemer je zadnja leta  pospešeno vlagal v rešitve za brezpapirno proizvodnjo, fino načrtovanje in spremljanje proizvodnje.

 
 Z vidika digitalne preobrazbe podjetja je bila ključna uvedba Kopine rešitve Utrip.PRO, s katero so podprli napredene proizvodne koncepte in odpravili velik del papirne dokumentacije. “Največja dodana vrednost uvedbe rešitve Utrip.PRO je v  obvladovanju obsežnih načrtov, hitrem reševanju zastojev in zmanjšanju obsega papirnih  dokumentov,” je povedal Edvard Reven, direktor podjetja Metrel d. d.

V sodelovanju s Kopo so se lotili tudi zmanjševanja napak, saj se zavedajo, da je prepozno, če napako ugotovi šele kupec. Prek označevanja s črtnimi in QR-kodami so zagotovili sledljivost materiala od proizvajalca do končnega izdelka, povezali logistične procese v skladiščih in v proizvodnji ter integrirali robotsko omaro Kardex. Tako so na ravni serijske številke izdelka pridobili neposreden in celovit vpogled v sledljivost materiala in dela pri izdelavi izdelka ter sledljivost poprodajnih aktivnosti, kot so posodobitve programske opreme in servisni posegi.

Brezpapirna proizvodnja 

S Kopino rešitvijo Utrip.PRO so izvedli prehod iz papirne proizvodne dokumentacije na elektronsko ter uvedli elektronsko distribucijo proizvodne dokumentacije neposredno na delovna mesta. “Ta rešitev je pomembna zato, ker delavcu zagotavlja pravo dokumentacijo za izvedbo delovnega naloga,” je izpostavil Martin Marinč, direktor proizvodnje v Metrel d. d. S tem so pohitrili prenašanje dokumentov po podjetju in omogočili nadzorovane spremembe v zadnjem hipu, kar je ključno za obvladovanje kakovosti in zmanjševanje napak.


Izboljšanje tehnologije  

Čeprav je bil Metrelov osnovni cilj uvedbe monitoringa proizvodnje vzpostavitev sledljivosti materiala in poteka dela, je ta postal ključen vir podatkov za optimizacijo proizvodnje. “Ni šlo za pritisk na normative, je pa jasno, da skozi ta sistem analiziramo tudi porabo časa po delovnih nalogih in tehnoloških postopkih in s tem omogočimo boljše načrtovanje proizvodnje,” je pojasnil Marinč. Za spremljanje dela uporabljajo Utrip.PRO, prek katerega se delavec prijavlja na posamezno operacijo, s čimer so vzpostavili osnovo za organizacijsko optimizacijo proizvodnih procesov.

Preko Preactorja, vodilne svetovne rešitve za načrtovanje in razvrščanje opravil (APS) v proizvodnji, razvrstijo delovne naloge in posamezne operacije, pri čemer se na ekranih na delovnih centrih izpišejo operacije, ki jih je treba narediti. Delavec se za posamezno operacijo prijavi s skeniranjem črtne kode na svoji kartici. Prek zaslona na dotik ima takoj na voljo vse dokumente in informacije, ki jih za posamezno operacijo predpiše tehnolog, pri čemer se po koncu dela samo odjavi in vpiše število kosov.Kot je povedal Marinč, se točno vidi, kako hitro je bil delovni nalog izveden. Tako lahko analizirajo, zakaj je bilo nekaj narejeno hitreje ali zakaj je prišlo do zamude. Težje se prireja podatke, ker se prijavi začetek in konec operacije. Včasih pa se je s časovnim zamikom na listke  zapisovalo ure. Prejšnji sistem delovnih nalogov je namreč temeljil na obdelavi papirnih dokumentov in ročnem prepisovanju podatkov. Takšna rešitev se je z leti pokazala kot neobvladljiva, zamudna in draga. Z uvedbo monitoringa so pridobili ažurne in natančne podatke o izvedbi delovnih operacij, s čimer ugotavljajo tudi uspešnost posameznika v proizvodnji.

Optimizacija načrtovan in terminiranja proizvodnje

Dobičkonosnost je neposredno odvisna od učinkovitosti izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti, zato je načrtovanje in razvrščanje v proizvodnji ključna funkcija proizvodnega procesa. V Metrelu d. d. so za izboljšanje izkoristka proizvodnih linij ter doseganje maksimalne odzivnosti in prilagodljivosti na dinamične spremembe na trgu povezali poslovno-proizvodni informacijski sistem KOPA ERP s sistemom Preactor.

Poslovni vidik načrtovanja v proizvodnji obvladujejo s KOPA ERP , kar vključuje urejanje in vodenje kosovnic, tehnoloških postopkov ter načrta za proizvodnjo, Preactor pa nadgrajuje Kopin modul MRP z naprednimi zmožnostmi za interaktivno načrtovanje, razvrščanje in fino terminiranje in se istočasno povezuje še s Kopino rešitvijo Utrip.PRO.

“Preactor predstavlja veliko plansko tablo z izhodi, kdaj na katerem delovnem mestu kaj narediti, glede na razpisane delovne naloge. Povezava s KOPA Utrip.PRO omogoča, da pridemo do on-line informacij, na osnovi katerih lahko načrtovalci zagotovijo najbolj optimalno razporeditev delovnih nalogov po delovnih mestih,” je razložil Marinč.

Z vidika optimizacije je pomembna predvsem povezava terminiranja in monitoringa proizvodnje. Preactor namreč iz Utrip.PRO v realnem času pridobiva podatke o dokončanosti proizvodnih faz in delovnih nalogov. Načrtovalcu tako omogoča, da pregleda in uskladi stanje še pred lansiranjem novega delovnega naloga in da naredi ustrezen razpored z upoštevanjem prioritet in želenih rokov izdelave. “Če ne bi imeli on-line informacij iz proizvodnje sploh ne bi šli v projekt s Preactorjem,” je še povedal Marinč. V Metrelu načrtujejo, da bodo podatke o izvedbah na osnovi delovnih nalogov uporabljali tudi v pokalkulacijah in tako dodatno povečali poslovno uspešnost.

Več info: marketing@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)