Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 28.9.2017

Metalna-SRM: Nov korak v razvoju podjetja

S prenovo informacijskega sistema do cenejšega poslovanja in
boljših informacij za nove posle.

Metalna-SRM postaja opazen proizvajalec žerjavov za težko industrijo, ki je svojo nišo našlo v individualni izdelavi žerjavov, prilagojenih specifičnim ciljem naročnika. Da bi lahko učinkoviteje poslovali ter povečali ponovljivost v proizvodnji sicer individualno zasnovanih žerjavov, so v podjetju začeli s celovito prenovo poslovnega informacijskega sistema.

“Dosedanji informacijski sistem je zastarel in ne podpira proizvodnje. Želimo vzpostaviti tak informacijski sistem, ki nam bo zagotavljal prave informacije z vseh poslovnih področij, ne samo financ, da bomo lahko spremljali stroške in na osnovi ugotovljenih stanj sprejemali ukrepe,” je razložil Vinko Praprotnik, direktor podjetja Metalna-SRM d. o. o.

  “Za izbor izvajalca novega poslovnega informacijskega sistema smo oblikovali posebno projektno ekipo, ki je ugotovila, da je Kopina ponudba najbližje našim željam in stanju na posameznih področjih ter da bomo z digitalizacijo proizvodnje laže ponavljali uspešne posle.” Vinko Praprotnik, direktor Metalna-SRM d. o. o.

Od poslov do proizvodnje

Kot je povedal Praprotnik, je pri izbiri novega informacijskega sistema ključno vlogo igrala podpora obvladovanju poslov, saj so finančno-komercialni del poslovanja že obvladovali. “Želimo, da na osnovi spremljanja poslov pridobimo podatke, ki nam bodo služili pri bodočih poslih. Gre za to, da bomo na posameznem poslu spremljali celotno komunikacijo in dokumente, kar bo skupaj s pokalkulacijami in spremljanjem stroškov predstavljalo dobro informacijo za nove posle,” je povedal Praprotnik.

Za nadzor nad zasedenostjo proizvodnje, dokončanostjo proizvodnih faz ter za spremljanje stroškov in delovnega časa bodo uvedli monitoring proizvodnje.

»Dosedanje ročno spremljanje podatkov v proizvodnji ne zadostuje več. Poleg tega, če uvajaš nov sistem ni dovolj, da podpreš samo finance in komercialo, ampak je smiselno, da spelješ proces do konca,« je še poudaril Praprotnik.

V podjetju pričakujejo, da bodo z enkratnim vnašanjem podatkov in odpravo ročnega dela prihranili določene stroške, pri čemer bodo na račun hitrejših informacij povečali odzivnost.

  V Metalni-SRM so želeli pridobiti informacijski sistem, ki bi zagotavljal prave informacije z vseh poslovnih področij.


Rešitev na ključ

Kopa bo v skladu s pogodbo v Metalni-SRM vzpostavila popolnoma nov informacijski sistem. Celovita prenova vključuje vzpostavitev novega komunikacijskega omrežja po celotni tovarni ter vzpostavitev sodobne strežniške infrastrukture. Za podporo poslovanju bodo uvedli poslovni informacijski sistem KOPA ERP, za vodenje poslov bodo uporabili KOPA CRM Point, medtem ko bodo proizvodnjo spremljali z rešitvijo KOPA Utrip.PRO.

Koristi uvedbe nove rešitve

  • Celovita procesna podpora.
  • Povečanje dobičkonosnosti poslov.
  • Znižanje stroškov.
  • Hitre informacije za ukrepanje.

Več informacij marketing@kopa.si .02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)