Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 22.1.2018

Velenjski knapi tlakujejo pot v digitalizaciji kadrovske funkcije

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE UVAJAJO ELEKTRONSKE PLAČILNE LISTE

S samopostrežnimi informacijami za zaposlene izboljšujejo dostopnost informacij in avtomatizirajo operativne naloge kadrovske službe. Z digitalizacijo kadrovske funkcije se kadrovska služba razbremeni operativnih zadolžitev in s tem se HR preobrazi v strateško podporo vodstvu. S tem so postavljeni temelji za spremljanje napredka, lahko se identificirajo talenti in vzgajajo nasledniki.V celotni Skupini Premogovnik Velenje, kjer so poleg Premogovnika Velenje še hčerinske družbe HTZ Velenje, RGP, PV Invest in Sipoteh, so začeli z letom 2018 plačilne liste namesto tradicionalnega ročnega načina po novem vročati po sodobnejših elektronskih poteh. Kopina rešitev, ki so jo izbrali, je nekakšen hibridni sistem, saj ta poleg elektronske pošte predvideva tudi postavitev informacijskih kioskov, na katerih bo zaposlenim z osebnimi vstopnimi gesli omogočen vpogled v njihove kadrovske in plačne podatke. Podatke bodo lahko uporabniki tudi natisnili.

Kakšno je bilo stanje? Do sedaj so v Premogovniku Velenje in vseh hčerinskih družbah plačilne liste razdeljevali tradicionalno (ročno vročanje). Najprej so jih natisnili, jih združevali z morebitnimi dopolnilnimi izpisi in jih na koncu kuvertirali. Nato je sledilo dvodnevno razdeljevanje na izplačilnih mestih. Zaposleni, ki jih niso prevzeli na teh mestih, so jih lahko kadarkoli prevzeli v prostorih Upravljanja s človeškimi viri. Celoten proces za skoraj 2.200 zaposlenih v Skupini PV je zahteval veliko dodatnega dela in časa, kar pri optimiziranju kadra tudi na področju Upravljanja s človeškimi viri predstavlja dodatno obremenjenost zaposlenih z deli, ki niso z njihovega strokovnega področja.

Kakšen je bil predlog izboljšave? Da bi plačilne liste po novem vročali po sodobnejših elektronskih poteh, predvsem po elektronski pošti. Način, ki so ga izbrali za celotno Skupino Premogovnik Velenje, je nekakšen hibridni sistem, saj ta poleg vročanja plačilne liste po elektronski pošti predvideva tudi postavitev informacijskih kioskov, na katerih bo zaposlenim z osebnimi vstopnimi gesli omogočen vpogled v njihove kadrovske in plačne podatke. Podatke lahko tudi natisnejo.

Za ta namen so v podjetju postavili štiri informacijske kioske in tiskalnike. Vsak zaposleni lahko elektronske plačilne liste in druge kadrovske vsebine prejema tudi na osebni elektronski naslov. Investicija se jim bo povrnila v enem letu.

ViR: povzetek »Novice Premogovnika Velenje – številka 2/18«
Več info:marketing@kopa.si

Bralci, ki jih je zanimala digitalizacija kadrovske funkcije in
njeni pozitivni učinki na podjetje so prebrali tudi:

Digitalizacija HR - Od operativnega do strateškega obvladovanja kadrov

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)