Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 27.2.2018

S pomočjo programskih rešitev do najboljših kadrov

Vlaganje v človeške vire, usposabljanje kadrov  in iskanje potenciala v zaposlenih je še za mnoga slovenska podjetja ena od manj pomembnih skrbi, vendar pa samo konkuriranje z nižjo vrednostjo izdelkov in ustvarjanje neke »namišljene« vrednosti na dolgi rok ne prinese poslovnih uspehov. Nekdaj so bili zemlja, delo in kapital ključni faktorji, danes pa ne tekmujemo več s tem, niti ne z denarjem, temveč s človeškim kapitalom, ki je redek, ni prenosljiv, kaj šele posnemalen.

Po raziskavah sodeč investicije v človeški kapital predstavljajo že okoli 3 premoženja predvsem tujih podjetij (Gruden M., 2009). Tudi na slovenskem trgu podjetja vedno več vlagajo v znanje zaposlenih, njihovo motivacijo in zadovoljstvo, saj brez zadovoljnega kadra ne moremo pričakovati visoko zastavljenih ciljev in vrhunskih rezultatov.

Pridobiti, »vzgojiti« in obdržati najboljše zaposlene, ki v podjetjih zavzeto in vestno opravljajo svoje delovne naloge, se izobražujejo in nenazadnje v delu, ki ga opravljajo zaznajo svoj doprinos k podjetju in zadovoljstvo do dela, je cilj razvoja na področju KOPA HRM.

 

Psihološka pogodba

Pogodba o delovnem razmerju je, kot bi rekli moji kolegi z informacijska področja, le neka »forma«, ki zagotavlja zaščito tako delavcem kot tudi delodajalcem, vendar takšna zavezanost še ne pomeni, da se zaposleni s podjetjem identificirajo in ponotranjijo vrednote, norme in cilje organizacije. Eden ključnih dejavnikov pri sklenitvi delovnega razmerja je zagotovo psihološka pogodba, ki pomeni sklenitev čustvenega razmerja zaposlenega z organizacijo.
 
Kako torej doseči, da se zaposleni poistovetijo s podjetjem, da postanejo del njegove uspešne preteklosti in ogledalo učinkovite prihodnosti?

Da zaposleni ne sklenejo prisilne čustvene pogodbe s podjetjem, kjer se delavci zavežejo podjetju, ker zaradi življenjske stiske nimajo druge izbire, ali pa kalkulativne, kjer delavci sklenejo pogodbo le zaradi lastnih koristi, vendar ne za dolgo časovno obdobje, moramo izvajati strateško politiko kadrovanja z zavedanjem pomena človeškega kapitala.

Organizacije se vedno bolj zavedajo, da je poistovetenje zaposlenega s podjetjem tisto, kar jim zagotavlja dober kader in konkurenčno prednost na trgu, prav tako pa jih vodi v medsebojno sodelovanje, komuniciranje in dolgotrajno uspešnost po slovanja. Ko so zaposleni pripravljeni za dobrobit podjetja vložiti več od povprečja, za kratek čas odložiti svoje lastne interese in se odpovedati lastni koristi v dobrit skupnega dobrega, je dosežena identifikacijska pogodba, ki je za podjetja strateškega pomena.

V Kopi smo razvili način kako pomagati pri izgradnji prej opisane t.i. »Drem Corporate Climate« organizacije. S pomočjo programskih rešitev je podjetjem omogočeno, da zaposlene usmerja, spodbuja, motivira in vodi do sklenitve identifikacijske čustvene pogodbe.
 

Blagovna znamka delodajalca

Uspešni, dobri in obetajoči kadri dobivajo iz dneva v dan ponudbe s strani lovcev na kadre in to je razlog, zakaj se marajo podjetja boriti, da v internem okolju obdržijo najboljše zaposlene in iz trga delovne sile privabijo najbolj sposobne in perspektivne ljudi ter tako zagotavljajo tržno vrednost podjetja.

Če delavci v delovno okolje prihajajo s polnim rezervoarjem optimizma, volje do dela, novimi idejami in rešitvami za izboljšave, je poistovetenje zaposlenega s podjetjem vedno bližje »podpisu« željene identifikacijske pogodbe. Na takšen način ustvarjajo dobro organizacijsko klimo, dober notranji imidž blagovne znamke in posledično učinkovito timsko delo, ki je dandanes ključni dejavnik za uspešno opravljene delovne procese.

Na podlagi takšnih dejavnikov se vedno več kandidatov, ki vstopa v novo delovno okolje pozanima o socialnem duhu in delovni klimi, njihova odločitev o izbiri potencialnega delodajalca pa je lahko vpliv le-teh. In kako si zagotoviti, da bo podjetje na trgu delovne sile stigmatizirano kot »zaposlenim prijazno podjetje«? Z notranjim imidžem blagovne znamke delodajalca, marketingom in odnosi z javnostmi podjetje privablja ciljno populacijo in pomaga pri podpori produktne in korporativne vrednosti znamke.


Metoda 360 stopinj

Kot pomoč pri vzpostavitvi dobre organizacijske klime in blagovne znamke delodajalca, uspešna podjetja v sisteme HRM-ja poleg mentorstva vpeljujejo tako letne razgovore kot tudi vedno bolj privlačno metodo ocenjevanja 360 stopinj.

Ker so lahko letni razgovori pristranski in zelo subjektivni je 360-stopnjska metoda tista opcija, ki usmerja zaposlene, da postanejo boljši, produktivnejši in bolj predani podjetju ter tako vplivajo na blagovno znamko delodajalca.Kot je razvidno iz slike, se samoocena delavca primerja z objektivnim ocenjevanjem vodstva, sodelavcev in podrejenih. Takšen način ocenjevanja lahko kadrovske službe dodobra izkoristijo, poiščejo kader v internem okolju, znižajo stroške iskanja novo zaposlenega in hkrati zmanjšajo čas uvajanja delavca v samo delovanje sistema podjetja. Z malo truda se lahko zaposlene vodi do večje produktivnosti, napredovanja, do večjega samospoštovanja in pozitivnega mišljenja, kar lahko podjetje pripelje do vrhunskih rezultatov.

Z zadovoljstvom in optimizmom do cilja

Po zadnjih podatkih ljudje preživimo vsaj tretjino življenja na delovnem mestu. Si predstavljate, kako bi bili srečnejši in zadovoljnejši, če bi v službo hodili z veseljem, delovne naloge pa opravljali z veliko mero optimizma in nasmehom?

Povečala bi se samopodoba zaposlenih, hkrati z njo bi se izboljšalo osebno življenje posameznikov, povečala bi se predanost in lojalnost podjetju v katerem delujejo in navsezadnje izboljšali bi lahko pogled na življenje in svet. Pri vsem tem podjetjem pomagajo programske rešitve s področja Kopa HRM. Zaposleni v Kopi se zavedamo, da vlaganje v razvoj človeških vodi podjetja v harmonično delovanje, ki omogoča vsakemu zaposlencu poslovno vrednost in konkurenčnost na trgu delovne sile.

Špela Blatnik Ošlak, KOPA HRM
Več informacij o rešitvi: marketing@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)