Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 7.3.2007

Od nakupa do nadzora s pravo informacijsko podporo

Finance, 7.3.2007


S podporo podjetja KOPA, slovenska proizvodna podjetja v okviru informatizacije hčerinskih podjetij v regiji nanje hitro in uspešno prenesejo svoje znanje, dobre proizvodne prakse in tehnologije. Hkrati si zagotovijo visoko kakovost informacijskega spremljanja poslovanja in s tem ves potreben nadzor.

Podjetje Alpos je v preteklih letih izvedlo širitev proizvodnje na trge bivše Jugoslavije z nakupom cevarn v Srbiji (Fahop Aleksinac) in BiH (Unis Prnjavor). Pri tem se je soočilo s pomembnim vprašanjem, kako povezati nova podjetja v poslovno skupino Alpos in z enotnim informacijskim okoljem zagotoviti preglednost ter poenotenje poslovnih procesov. Prenos celotnega sistema informacijske podpore proizvodnim, komercialnim in poslovnim procesom je zaupalo Kopi, s katero so v zelo kratkem času podprli najpomembnejše poslovne funkcije in s programskim okoljem zadostili zahtevam lokalne zakonodaje ter lastnika.

»Informacijski sistem Kopa ERP je v Alposu v uporabi že več kot desetletje, pri čemer se je izkazal za stabilno, prilagodljivo in zanesljivo rešitev,« je povedal Jože Artnak, pomočnik generalnega direktorja v Alposu. »Pozitivne izkušnje z informacijskim sistemom v matičnem podjetju in stremljenje k enotnosti informacijskega okolja sta bila glavna razloga za odločitev, da v kupljeni podjetji vpeljemo sistem Kopa ERP.«

Prenos dobre proizvodne prakse in znanj

Hkrati s sklenitvijo pogodbe za uvedbo sistema Kopa ERP v novo pridobljeni podjetji so se v Alposu odločili tudi za prenos dela proizvodnje kovinskega pohištva v podjetje v Prnjavorju. Z novim informacijskim sistemom se je tako v novo proizvodno okolje s pomočjo Kope v samo treh mesecih v celoti prenesla tudi Alposova tehnološka dokumentacija. »Hkrati z začetkom osvajanja proizvodnega programa smo Alposu v Prnjavorju nudili vso dokumentacijsko podporo in preizkušene informacijske procese, sebi pa omogočili nadzor nad potekom uvajanja,« je pojasnil Artnak.

Pri uvajanju sistema je projektna skupina vzpostavila enakovredno tripartitno sodelovanje med matičnim podjetjem, hčerinskim podjetjem in Kopo, ki jim je omogočilo zanesljiv prenos dobre proizvodne prakse in znanj, dopolnjenih s Kopinimi izkušnjami. Med glavnimi pridobitvami za Alpos so tako enotna poročila na ravni vseh podjetij v skupini, enostaven in avtomatiziran način obvladovanja zalog iz matičnega podjetja ter neposredna konsolidacija računovodskih poročil na ravni poslovne skupine. Vpeljava enotnega okolja pa je omogočila tudi optimizacijo stroškov vzdrževanja.

»Naše pridobitve v tej fazi so predvsem v višji kakovostni ravni informacijske spremljave poslovanje. V načrtu imamo poenotenje obvladovanja specifike proizvodnje cevi, pri čemer nam enotno informacijsko okolje omogoča, da razvijemo skupno rešitev, ki bo delovala v vseh proizvodnih enotah,« je še dodal Artnak.

Kopa najboljši partner pri prodoru na tuje trge

S poslovnega vidika uporaba enotnega informacijskega sistema prinaša pozitivne sinergijske učinke in stroškovno najbolj učinkovito zajemanje ter obdelavo podatkov. Slovenskim proizvodnim podjetjem, ki svoje poslovanje širijo na trge v regiji, Kopa nudi celovito informacijsko podporo, ki v okviru korporacijskega vodenja hčerinskih podjetij zagotavlja nadzor in preglednost poslovanja vse od začetka implementacije.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)