Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 28.3.2007

S sistemom e-poslovanja do povečanja konkurenčne prednosti

Sreda, Finance 28.3.2007

E-Kopa povezuje operativno poslovanje z elektronsko ekonomijo

Poslovni procesi, ki temeljijo na avtomatiziranih informacijskih sistemih, podjetjem omogočajo učinkovitejše in prilagodljivejše poslovanje ter povezovanje njihovega poslovanja z zunanjimi sistemi. Sodobnega poslovanja si ni moč predstavljati brez podpore informacijskih tehnologij, zato je Kopa na podlagi obstoječih rešitev razvila integriran sistem, ki predstavlja celovito rešitev za celoten segment e-poslovanja podjetij in združuje dokumentacijski sistem, e-poslovanje ter Kopa ERP.

 
Nadgradnja ERP-ja s podporo brezpapirnemu poslovanju
Pri snovanju rešitve je bilo glavno Kopino vodilo razviti čim bolj prijazen in enostaven sistem, narejen po meri uporabnikov, s katerim bo mogoče v okviru sistema Kopa ERP podpreti večino poslovnih procesov z brezpapirnim poslovanjem.

»Celovita integriranost v informacijski sistem omogoča uvedbo delovnih tokov v celotnem sistemu poslovanja znotraj podjetja in v povezavi z okoljem,« je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja programske opreme v Kopi. »Z e-Kopo je mogoče podpreti vrsto procesov, ki so doslej potekali v papirni obliki, pri tem pa skrajšamo trajanje postopkov, zagotovimo točnost elektronskih podatkov in omogočimo enostavnejši dostop do arhiviranih dokumentov. Pri tem elektronsko zapišemo celoten proces in ne samo posamezen dokument.«

Elektronska podpora ključnim procesom
Podjetja se uvedbe e-poslovanja v procese lotevajo preudarno in najprej podprejo poslovno kritične procese, ki so zanje najbolj pomembni. Po analizi stanja in procesov, ki potrebujejo takojšnjo elektronsko podporo, Kopa poskrbi za hitro uvedbo ter optimizacijo postopkov. To doseže s povezovanjem sistemov, ki so pri določenem procesu nujni. Postopki se tako v celoti avtomatizirajo in omogočajo obdelavo z njimi povezanih dokumentov ne glede na njihov izvor.

»Z e-poslovanjem se podjetje obvaruje pred izgubami in zastaranjem pomembnih podatkov, kar lahko pomeni veliko poslovno škodo. Časovna pridobitev in z njo povezani prihranki so očitni, poleg tega pa je elektronski arhiv cenejši in lažje dostopen,« dodaja Ocepek.

Med številnimi procesi, ki jih je mogoče podpreti z e-Kopo, je proces posredovanja v Kopinem ERP-ju zapisanih podatkov zunanjim organizacijam, kot so banke ali davčna uprava. Ustrezno oblikovan dokument se elektronsko podpisan pošlje določeni instituciji, hkrati pa se shrani v elektronski arhiv, kjer je enostavno dostopen. Zelo značilen proces, ki je prisoten v vsakem, podjetju, je proces potrjevanja računov (likvidacija), kjer se v okviru nastavljenega delovnega toka dokumenti posredujejo odgovornim osebam v potrditev. Sistem omogoča vodstvenim kadrom neposreden vpogled v potek procesa in tudi morebitno ukrepanje ob zastojih. Podjetje tako občutno skrajša postopek potrjevanja dokumentacije.

 E-poslovanje je temelj sodobne informacijske družbe

Strategija razvoja informacijske družbe si2010, ki jo je nedavno predstavila vlada RS, uvedbo in uporabo e-poslovanja v podjetjih postavlja v ospredje pri zagotavljanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj strategije je vzpostavitev interoperabilnosti med posameznimi sistemi v podjetjih, ki omogoča upravljanje informacijskih tokov med javnim sektorjem, gospodarskimi subjekti in drugimi deli družbe. Kopa v celoti sledi smernicam zastavljene strategije, saj je rešitev e-poslovanja popolnoma integrirana v njenih informacijskih sistemih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)