Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 11.5.2007

Celjske mesnine s KOPINIM informacijskim sistemom do novih poslovnih priložnosti

KOPA d.d. je v mesecu aprilu podpisala pogodbo o celoviti prenovi informacijskega sistema v podjetju Celjske mesnine d.d. To ji bo omogočilo učinkovito obvladovanje poslovanja v vse bolj ostrih konkurenčnih razmerah v mesno predelovalni industriji tako doma kot v tujini.

Na vstop v EU in na vključitev v svetovne tržne tokove  z lastnimi blagovnimi znamkami so se Celjske mesnine d.d. resno pripravljale. Zavedali so  se, da bodo uspeli le tisti, ki bodo sposobni izvesti hitre in korenite spremembe.

Za celovito prenovo IS so podjetje KOPA izbrali kot ustreznega partnerja predvsem zato, ker so potrebovali partnerja z izkušnjami in referencami na trgu, saj se je KOPINA usmeritev podpore branžnim industrijam odražala že pri specifični informacijski rešitvi  »sledenje porekla govedi«, ki jo že uporabljajo največja slovenska mesnopredelovalna podjetja, med njimi tudi MIP, Pomurka, Celjske mesnine, Perutnina Ptuj, Košaki…. Informacijska rešitev omogoča klavno-predelovalnim obratom učinkovito preverjanje porekla ter s tem izpolnitev enega od osnovnih pogojev za uvedbo blagovnih znamk ter izvoz mesa in mesnih izdelkov.

»KOPA je še ponujala sodobno, tehnično zelo zmogljivo in vsebinsko prilagodljivo informacijsko rešitev ter ekipo izkušenih strokovnjakov, ki je zagotavljala razvoj specifičnih rešitev, nujno potrebnih za uspešno poslovanje našega podjetja.« so še povedali v Celjskih mesninah.

V projekt prenove IS bodo vključeni še različni izvajalci za avtomatizacijo procesov v proizvodnji in logistiki.

Uspešna prenova informacijskega sistema bo podjetju Celjske mesnine d.d. omogočila ohraniti domači trg ,odpreti nove tržne priložnosti in zagotoviti njen hitrejši razvoj.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)