Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 18.6.2007

Obvladovanje poslovanja in hitra odzivnost s podporo prodaji

S prenovo informacijskega sistema za prodajo je Pivovarna Laško dosegla poenotenje informacijskih procesov v podjetju in izboljšala učinkovitost njenega poslovanja.

Informacijska podpora prodaji je v podjetju, kakršno je Pivovarna Laško, ključnega pomena za uspešnost poslovanja. V pivovarni so se zavedali, da njihov sistem informacijske podpore prodaji potrebuje prenovo s katero bo zagotovljena kakovostna podpora poslovnim procesom, ki jih sodobno podjetje potrebuje. Da bi bil sistem PIS Prodaja na ravni drugih aplikacij v podjetju in v celoti integriran s sistemom ERP, so se odločili za celovito prenovo in poenotenje informacijskega sistema, ki vključuje programsko in podatkovno strukturo ter sistemsko in strojno okolje.

Konsolidacija dobrih praks

Obvladovanje poslovanja in hitra odzivnost s podporo prodajiPrenova PIS Prodaje je doslej najpomembnejši informacijski projekt Pivovarne Laško, saj je od pravilnega in zanesljivega delovanja odvisna njihova osnovna dejavnost. Prav zaradi zahtevnosti projekta so prenovo zaupali dolgoletnemu partnerju, Kopi, hkrati pa so nanjo prenesli zunanje izvajanje vzdrževanja in podpore programski opremi, saj so njihovi lastni viri omejeni. V Pivovarni Laško so obstoječi modul PIS Prodaja z leti dopolnjevali in povsem prilagodili specifičnim potrebam pivovarne, zato je bila ena glavnih zahtev na nov sistem prenesti obstoječe rešitve in jih dopolniti s prednostmi novega Kopinega PIS-a. Povod za prenovo in stroge časovne okvirje pa je bila tudi prilagoditev informacijskega sistema na prehod na evro. »Projekt bi bil enostavnejši, če bi se odločili za tipičen informacijski sistem prodaje, brez prilagoditev, vendar to za nas ni bilo sprejemljivo,« so povedali v Pivovarni Laško. »S prilagoditvijo svojega sistema prodaje našim potrebam in delovnim procesom so v Kopi podprli našo konkurenčno prednost, zaradi česar so se izkazali kot zaupanja vreden partner. Za uspešnost projekta je bilo ključno odlično sodelovanje naših in Kopinih strokovnjakov, ki so znali prisluhniti našim potrebam in poiskati prave rešitve.«

Uvedba po korakih

Postopek prenove sistema ni smel vplivati na poslovanje, zato je potekal vzporedno. Vzpostavljeno je bilo testno okolje s podatkovno bazo Oracle in aplikacijskim strežnikom, na katerega so namestili najnovejšo različico Kopa PIS Prodaje. V tem okolju so izvedli analize procesov in izdelali programske prilagoditve ter vzpostavili šifrante. Projekt je bil uspešno zaključen v dogovorjenih časovnih okvirjih z namestitvijo v produkcijsko okolje in prenosom programskih prilagoditev.

Prilagodljiv sistem z možnostjo širitve

Kopa PIS Prodaja zagotavlja podatke na transakcijski ravni, Pivovarna Laško pa jih nato uporablja na višjih ravneh kontrolinga pri obračunavanju proizvodnje in konsolidaciji podatkov med hčerinskimi družbami. »Zaradi enostavne nastavljivosti sistema po parametrih in brez programiranja, ki ga v pivovarni lahko opravijo sami in po potrebi, je odzivanje na spremembe na trgu izredno hitro. Ker sistem deluje v realnem času, lahko vodstvo podjetja sproti spremlja poslovanje, omogočeno pa je tudi periodično obveščanje prek kratkih sporočil in epošte, « je pojasnil Domen Ocepek, vodja razvoja programske opreme v Kopi. S prenovo PIS Prodaje so v Pivovarni Laško pridobili enotno programsko organizacijo na vseh segmentih sistema ERP in postavili trdno osnovo za nadaljnje nadgradnje.

KOPA ERP za izkoriščanje razvojnih potencialov

Programski paket KOPA ERP je pomemben del celovitega informacijskega sistema, ki predstavlja skupek sodobnih rešitev za vsestransko obvladovanje poslovanja. Podjetjem vseh velikosti, ne glede na gospodarsko panogo, omogoča prilagodljivost in hitro odzivanje. Kopa ima dolgoletne izkušnje na področju nadgradenj ERP-ja z najzmogljivejšimi rešitvami in z uvedbo najboljših praks za podporo konkurenčni prednosti podjetij. Tako njene rešitve za konsolidacijo računovodskih izkazov in obračunavanje proizvodnje omogočajo urejene in pregledne informacije, na podlagi katerih lahko izboljšajo svoje delovne procese, bolje ustrežejo svojim strankam in se prilagodijo zahtevam trga.

Članek (439 KB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)