KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

V letnicah

1978    
Ustanovitev delovne enote KOPA videoterminali v TOZD-u  PLASTIKA v DO SLOVENIJALES - TMSG KOPA 700 - Videoterminal

1979    
Predstavitev TMSG - KOPA terminali na sejmu Interbiro - Informatika v Zagrebu KOPA 1000 - videoterminal nove generacije (še vedno v uporabi)

1980    
Uvedba inteligentnih terminalov KOPA 1500. Začetek izdelovanja aplikativne programske opreme - tesna povezava z DELTA računalniškimi sistemi.

1981    
KOPA računalniški sistemi - prvi pravi sistemi z štirimi delovnimi mesti, tiskalniki in delujočo aplikacijo  - prodor na YU trg - posel z Jugopetrolom. Uvedba modemov v prodajnem programu in pričetek dela na komunikacijah.

1982    
Razvoj mikroračunalnika KOPA 2500 v sodelovanju z IJS - predstavitev prvega domačega mikroračunalnika na Interbiroju v Zagrebu. Hkrati poteka intenzivno delo na razvoju APL - računovodski podsistem.

1983    
Iz DE KOPA terminali ustanovitev TOZD KOPA terminali v TMSG. Intenzivno tržimo KOPO 2500.

1984    
Predstavimo KOPO 3500 z novim procesorjem, večjo zmogljivostjo in tudi polepšano.

1985    
Nakup novih proizvodnih prostorov, velika vlaganja v adaptacijo.Ponovno izboljšamo KOPO 3500 - novo ohišje. Uspe nam velik prodor na Hrvaško - HMZ - Slavonske šume.

1986    
6 junija otvoritev in selitev v nove proizvodne poslovne prostore. Intenzivno delamo na razvoju na Q-Busu in pripravljamo nov mikroračunalnik na osnovi VAX procesorja, ter na izdelavi poslovnega in proizvodnega programskega paketa.

1987    
Uvedemo podatkovno bazo ORACLE in orodja IV generacije - razvijamo aplikacije v bazi ORACLE, konec junija prevzamemo zastopstvo za YU.

1988    
S kombinacijo HW - KOPA 4500 in bazo ORACLE osvajamo YU trg, pa tudi v Sloveniji nam gre dobro. Pričnemo z adaptacijo hale in TOZD KOPA terminali preimenujemo v TOZD Računalniški inženiring KOPA.

1989    
Povečamo zmogljivosti KOPE 4500 v 5500 in 6500. Iz  DO TMSG izločimo marketing in ga prestavimo v TOZD Računalniški inženiring KOPA, konec leta pa se izločimo iz DO TMSG in postanemo Računalniški inženiring KOPA, p.o.

1990    
Uvedemo UNIX DB sisteme firme WYSE, na sejmu Elektronika v Ljubljani predstavimo celo družino UNIX sistemov vključno s PC-ji. V tem letu začnemo sodelovati s Pivovarno Laško (kompletno HW, SW, APL, komunikacije). Začnemo tudi s programi trgovinskega poslovanja in blagajne.

1991    
Leto razpada - ne samo YU ter temveč tudi našega trga. Totalna prekinitev vseh poslov s Srbijo - težave v poslovanju s Hrvaško. Aplikativni SW se  je končno uveljavil s programi bazirani na relacijski bazi. Računalnike bazirane na Dec-ovi tehnologiji naglo izpodrivajo UNIX sistemi firme WYSE.

1992    
Splošna recesija gospodarstva Slovenije, popolna prekinitev sodelovanja s hrvaškimi podjetji. Vendar ohranjamo "image" zanesljivega partnerja v izgradnji računalniško podprtih informacijskih sistemov.

1994    
Leto lastninjenja, že sodelujemo s podjetjem Compaq.

1993 -1998
S prodajo celovitih informacijskih sistemov pridobimo trideset partnerjev s področja cele   Slovenije.

1996    
Odpremo lastno trgovino računalniške opreme v Slovenj Gradcu.

1997    
Pričnemo razvoj nove generacije programske opreme v grafičnem okolju z ORACLE orodji.

1998    
Uvedemo novo generacijo programske opreme v grafičnem okolju KOPA ERP.

2001    
Uvedemo tronivojsko arhitekturo.

2002
Prodor na Hrvaški trg. 

2003
MAXIMO 5. 

2004
ASP – Aplication Service Provider (najem namesto nakupa). 

2005
Inštalacije KOPA ERP v Srbiji in Črni gori ter Bosni in Hercegovini.
HRM, CRM, SCM

2006
Podpora brezpapirnemu poslovanju e-KOPA
Produkcijska verzija v 10g
Kopa največji domači ponudnik ERP rešitev (vir:IDC)

2007
BI in kontroling, skladiščna logistika, ekspertni sitemi
Predstavništo Kope (preko partnerja) v Srbiji

2008
Kopa prva v Sloveniji, ki ima svoj ERP v produkciji na bazi 11g
30 letnica poslovanja

 

 

  

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)