KOPA ERP
Informacijska podpora spremembam v podjetju

Prednosti KOPA BI

Uvedba sistema za poslovno odločanje posredno prispeva k izboljšanju poslovnega izida ter konkurenčne sposobnosti podjetja.

KOPA BI direktno pomaga pri vzpostavitvi  popolnega pregleda nad poslovanjem in vplivov nanj, odkrivanje potreb trga ter iskanje potencialov za optimizacijo poslovanja.

Celovit pregled nad poslovnimi dejavniki

Vgrajena analitična orodja omogočajo izdelavo standardiziranih ali prilagojenih zbirnih poročil ter pregledovanje oziroma vrtanje vse do izvora podatkov. Informacije so uporabnikom dostopne v različnih predstavitvenih
oblikah prek spletnega portala.

Izboljšano odločanje na vseh ravneh

Informacije za vse ravni odločanja, od strateške do operativne. Prednost Kopinega sistema za poslovno odločanje je ta, da ni namenjen samo vodstvenemu kadru, ampak prinaša samopostrežne informacije tudi za delovno intenzivnejši operativni nivo.

Izboljšave poročanja v kontrolingu

Pridobivanje časa za analiziranje podatkov na račun skrajšanja časa za pridobivanje podatkov in priprave poročil. Z uporabo sistema KOPA BI se skrajša časovni zamik med poslovnim dogodkom in
odzivom nanj. Ker so podatki in informacije na voljo praktično takoj, se lahko kontrolerji celoviteje posvetijo vsebini; pri tem so jim v pomoč sodobne metode analiziranja, v povezavi z uravnoteženimi finančnimi
in nefinančnimi kazalniki.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Matjaž Jurjec
T: 041 736 867
E: matjaz.jurjec@kopa.si
Povezane vsebine

Kopa ERP Kopa BI

Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: