KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Izboljšava spremljanja proizvodnje v podjetju LIP Bled

Do 3-odstotno skrajšanje časov nastavljanja naprav, za skoraj tretjino manjše zaloge materiala in10 odstotkov hitrejše delo planerja proizvodnje.

Lip BledV podjetju LIP Bled d.d. so z informacijskim sistemom KOPA ERP in prenovo poslovnih procesov v proizvodnji dosegli večjo preglednost nad stanjem izpolnjevanja naročil in ažurno naročanje materialov za izdelavo novih izdelkov. Zmanjšali so zaloge izdelkov ter materialov in si zagotovili boljšo evidenco ter možnost ukrepanja v primeru motenj v proizvodnji ali ponovnega razpisa zaradi izmeta.

»Vpeljava novega informacijskega sistema, predvsem pa planiranje in spremljanje proizvodnje, je bila nujna, saj ročno ne bi več mogli obvladovati naročil, ki so postajala vedno bolj razdrobljena,« je povedal Stane Mihelčič, prokurist podjetja TOPINFO d.o.o., ki za LIP Bled opravlja storitve s področja informatike, in član kolegija predsednika uprave LIP Bleda.

Z vpeljavo KOPINE rešitve, ki je sledila prenovi poslovnih procesov v proizvodnji, so v podjetju LIP Bled pridobili celovito obvladovanje proizvodnje lesnih polizdelkov, potrebnih za izdelavo pohištva in stavbnega pohištva. V podjetju, kjer je 675 zaposlenih, so v lanskem letu ustvarili 8 milijard tolarjev prodaje, od tega 6,3 milijarde SIT na tujih trgih.

Posebnost rešitve je ta, da se ob razpisu proizvodnega plana skupaj razpišejo tisti polizdelki, ki so si podobni glede na klasifikacije. Tako so v LIP Bledu dosegli do 3 odstotke krajši čas za nastavljanje naprav. Programski modul za planiranje ob tem upošteva zaloge polizdelkov in razpiše samo proizvodne naloge za potrebne polizdelke, ki jih ni na zalogi. »Vse zaloge obvladujemo s pregledom dejavnika obračanja zalog. Ob naročilu kupca se nam v primeru zaloge trgovskega blaga tvori rezervacija. Če trgovskega blaga ni na zalogi, se samodejno oblikuje predlog internega naročila nabavni službi,« je dejal Mihelčič.

Lip bled

Vpogled v ponudbo izdelkov podjetja LIP Bled in v trgovsko blago imajo večji kupci prek spletne aplikacije, kar pohitri proces naročanja oziroma prodaje. Na podlagi naročila kupcev se v proizvodnjo naročijo samo izdelki, ki niso na zalogi. Na ta način so v največjem izvozniku slovenske lesne industrije prihranili čas komercialistov in zmanjšali obseg zalog izdelkov za najmanj 5 odstotkov. Zaradi natančnejših in hitrejših podatkov so v podjetju optimizirali naročanje, s čimer so zmanjšali količino naročenega materiala za od 10 do 30 odstotkov ter pohitrili delo planerjaza10odstotkov.

V LIP Bledu prek KOPINE rešitve spremljajo proizvodnjo na posameznih točkah. Večnivojski avtomatizem, ki je vgrajen v proces, omogoča samodejno razknjiževanje sestavnih delov oziroma polizdelkov ob vstopu v proizvodno skladišče. »Komercialisti imajo poleg tega natančne podatke o tem, v kateri fazi izdelave je izdelek, kar jim omogoča ustrezne odgovore kupcem. Na ta način lahko preverjajo izpolnjevanje naročil in o morebitnih odstopanjih od načrta obvestijo naročnika, kar seveda omogoča večje zadovoljstvo strank,« je pojasnil Mihelčič.

Natančno spremljanje stroškov izdelave so omogočile podrobnejše informacije o stroških materialov in operacij za izdelavo določenega izdelka, ki so potrebne za planiranje. V KOPI so ob tem poskrbeli tudi za planiranje izmeta. Tako so v LIP Bledu pohitrili oblikovanje ponovnih razpisov izmeta določenih izdelkov in ponovni razpis, izmet pa se v proizvodnji bele.i s pomočjo čitalcev črtne kode že ob nastanku.

V KOPI so poleg podpore proizvodnji izboljšali tudi podporo skladiščnim procesom.V podjetju LIP Bled so v ta namen označili skladiščne lokacije in palete s črtno kodo, ki jo zajemajo prek brezžičnih terminalov takoj ob prevzemu iz proizvodnje, podatki pa se iz mobilnega sistema v osrednjega prenašajo v realnem času. S tem so dosegli preglednost nad nahajanjem izdelkov za določenega kupca, s čimer so odpravili včasih tudi nekajdnevno iskanje naročenih izdelkov.

Izboljšava spremljanja proizvodnje v podjetju LIP Bled

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)