KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

MAXIMO tudi v mesno predelovalni industriji

Računalniško podprto vzdrževanje omogoča Perutnini Ptuj sodobno zasnovano vzdrževanje in številne poslovne prednosti.

Perutnina PtujPerutnina Ptuj d.d. je največja slovenska mesno predelovalna delniška družba na področju vzreje ter predelave perutninskega mesa in izdelkov. V letu 2001 so imeli skoraj 16,5 milijarde tolarjev prihodkov od prodaje, skupna vrednost naložb pa je znašala 2,5 milijarde tolarjev. V podjetju je zaposlenih 1.139 ljudi. V okviru prenove poslovnih procesov je svetovalna hi{a za prenovo poslovnih procesov uvedla analitično spremljanje posameznih faz procesov in njihovih aktivnosti. Zaradi ugotavljanja pravilnih procesnih stroškov je bilo potrebno zelo podrobno spremljati tudi stroške obratovanja strojev. Poleg stroškov, kot so amortizacija, porabljena energija, čas obratovanja in izkoriščenost zmogljivosti, je bil izredno velik in pomemben strošek, ki je bil vezan na vzdrževalne posege. Strošek vzdrževalnega posega je namreč sestavljen iz stroška dela vzdrževalcev in stroškov zamenjanih rezervnih delov, stroški, ki nastanejo ... več v MAXIMO tudi v mesno predelovalni industriji.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)