KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Pivovarna Laško s KOPINIM informacijskim sistemom do novih poslovnih priložnosti

KOPA d.d. je v samo štirih mesecih izvedla prenovo poslovnega informacijskega sistema v Pivovarni Laško, ki podjetju omogoča učinkovito obvladovanje poslovanja v vse bolj ostrih konkurenčnih razmerah v industriji pijač. KOPA sodelovanje s Pivovarno Laško nadaljuje s prenovo proizvodnega informacijskegasistema.

V Pivovarni Laško se zavedajo, da ima uporaba informacijske tehnologije zelo pomembno vlogo pri doseganju boljših poslovnih uspehov in veeje konkurenene prednosti. V pivovarni so se v skladu z novimi poslovnimi cilji, ki so jih pogojevali vse večja konkurenca na trgu, nova organizacijska struktura ter vključevanje novih družb in partnerskih povezav, odločili za prenovo poslovnega informacijskega sistema.

Pivovarna Laško s KOPINIM informacijskim sistemom do novih poslovnih priložnosti(43 KB)

Podpora konkurenčnim prednostim podjetij

Podjetje KOPA je v sklopu svojega ERP-sistema razvilo orodje za fino terminiranje, ki omogoča natančno planiranje najzahtevnejših proizvodnih procesov in podpira tudi tista področja, ki predstavljajo konkurenčno prednost podjetja. Le-te sistematično dogradi k standardni rešitvi, ki predstavlja stabilno jedro, zasnovano na standardnih procesih in poslovnih pravilih.  

Pridobitve za Pivovarno Laško

S finim terminiranjem v polnilnici pivovarna natančno ve, koliko količin in v kolikšnem času bodo po planu izdelali. Stroški so porazdeljeni po posameznih delovnih nalogih, zato lahko vodstvo za vsak izdelek izve, kakšen je bil dnevni strošek proizvodnje. Pivovarna Laško, ki se ji količina polnjenja spreminja glede na sezono, lahko občutno prihrani že s tem, ko zaradi manjših proizvodnih potreb optimira število delovnih izmen.

KOPA s proizvodnim sistemom podpira malo- in velikoserijsko ali naročniško proizvodnjo. Za vsako naročilo v proizvodnji je možno določiti rok izdelave in narediti plan dela po dnevih, kot to počnejo v Pivovarni Laško. S tem dosegajo optimalno zasedenost proizvodnih linij, prek delovnih postopkov pa pridobivajo podatke, ki jim omogočajo planiranje porabe. Poleg tega lahko kupcem dajejo realne roke dobave izdelkov in s tem dvigujejo svoj ugled dobrega dobavitelja.

Na polnilnih linijah se dnevno proizvajajo različne vrste pijač, zato se morajo časi menjave proizvodnje enega izdelka z drugim upoštevati pri planiranju. Ti časi se določijo na podlagi vrste izdelka, ki sledi predhodnemu. Pri tem lahko podjetje občutno zmanjša stroške, saj z natančnim finim terminiranjem izkoristi vse proste kapacitete ob čim manjših spremembah na proizvodnih linijah. Vsaka menjava izdelkov je namreč strošek, z natančnim načrtovanjem pa se število menjav zmanjša in obenem poveča storilnost.

Podpora konkurenčnim prednostim podjetij(178 KB)

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)