KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Z nekaj kliki do obračuna plač

 

V Radenski d.d. so z uvedbo KOPINEGA kadrovskega informacijskega sistema »Stroški dela in kadrovski viri« pridobili sistem za celovito in prilagodljivo obračunavanje plač ter nagrajevanje zaposlenih.

V Radenski d.d. so po uvedbi poslovnega informacijskega sistema SAP iskali rešitev za učinkovito obračunavanje plač in vzpostavitev sodobnega načina nagrajevanja, ki bi jim poleg celovitih funkcionalnosti omogočala neposredno povezavo z uvedenim informacijskim sistemom. Potrebovali so dodatno informacijsko podporo na področju kadrovskih evidenc in kadrovske analitike, ki bi jim poleg različnih vpogledov in obdelav za posameznega delavca omogočala tudi skupne kadrovske preglede.

V Radenski, kjer v kadrovskem sektorju obračunavajo plače in nagrade za delovno uspešnost za 450 zaposlenih, so prepoznali prednosti KOPINE rešitve, ki je v primerjavi s tujimi rešitvami na področju obvladovanja kadrov in obračuna plač poleg bistveno nižje cene tudi popolnoma usklajena s slovensko zakonodajo. Visoko usposobljeni KOPINI strokovnjaki, ki obvladujejo problematiko obračuna plač, so v sodelovanju z Radenskino ekipo sistem »Stroški dela in kadrovski viri« uspešno vpeljali. Uspešno vpeljavo je poleg strokovnosti uvajalne ekipe omogočila prilagodljiva zasnova KOPINEGA sistema, ki ga ob namestitvi in vključevanju v poslovne procese podjetja ni bilo potrebno doprogramirati, temveč so se vse prilagoditve Radenskinim zahtevam izvedle z uporabo vgrajenih nastavitev. 

Novi KOPIN program jim pomaga tako pri standardnih obdelavah kadrovskih podatkov kot tudi pri nestandardnih povpraševanjih, z naknadno vgrajeno možnosti povezave oziroma prenosa v Excel pa lahko še individualno oblikujejo posamezne kadrovske informacije.

Poleg enostavnega in hitrega dostopanja ter natančnih obdelav kadrovskih podatkov prek spleta so v Radenski s KOPINO rešitvijo pridobili zmožnosti za samodejno izdelavo različnih grafov, izpisov in poročil, hkrati pa Kopa skrbi za vse standardne povezave na druge sisteme, na primer za AJPES, DURS, zavarovalnice dodatnega pokojninskega zavarovanja ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sistem je prek standardnih vmesnikov povezan tudi z glavno knjigo in računovodskim modulom v poslovnem informacijskem sistemu SAP.

Prilagajanje brez programiranja

KOPIN kadrovski informacijski sistem »Stroški dela in kadrovski viri« je kot samostojen modul del poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP. Njegova posebnost je sistem, ki uporabnikom omogoča enostavno spreminjanje tehnike obračuna, dodajanje novih možnosti in izračune po več različnih postopkih brez pomoči informatikov, kar bistveno znižuje skupne stroške lastništva. Tako lahko podjetja sama prilagodijo sistem obračuna tudi za pogodbeno zaposlene, avtorske honorarje, štipendije, obračun dividend, sejnin in druga izplačila ki so vključena v sistem dohodnine. Uporabniki lahko nenazadnje sami oblikujejo in spreminjajo poročila, v katera lahko vključijo katerikoli kadrovski podatek in podatek iz obračuna plač, ter izberejo poljubno število ključev pri selekciji podatkov za različne analize pri izbiri optimalnih možnosti nagrajevanja.

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)