KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Terov poslovni model je s podporo sistema Maximo postal zgodba o uspehu

Tero d.o.o.Zunanje izvajanje vzdrževanja je inovativen in uspešen poslovni model ter osnovna dejavnost podjetja Tero iz Slovenj Gradca. »Največ z zunanjim izvajanjem upravljanja pridobijo stranke, saj jim ni potrebno vlagati v sistem vzdrževanja, pač pa lahko sredstva namenijo v razvoj in širitev proizvodnih zmogljivosti,« je povedal Evgen Zgoznik, direktor podjetja Tero. »Poleg izboljšanja razpoložljivosti in povečanja storilnosti jim zagotavljamo učinkovito celovito vzdrževanje.«

Trg in konkurenčne razmere Teru narekujejo zagotavljanje kakovosti in cenovno dostopnost storitev. V Teru se zavedajo, da je njihova dejavnost odvisna od prihodkov, saj so s svojimi partnerji v tržnem odnosu. »Takšnega načina dela ni možno uvesti brez podpore zmogljivega in zanesljivega informacijskega sistema za podporo upravljanju in vzdrževanju strateških sredstev, zato smo morali poiskati sistem, ki nam omogoča učinkovitost na področju upravljanja in vzdrževanja ter boljši izkoristek vlaganj v strateška sredstva,« pojasnjuje Zgoznik. »Za Maximo smo se odločili zaradi odličnih referenc in popolne prilagodljivosti našim poslovnim procesom. Odločitev je podkrepila podpora Kopinih strokovnjakov, ki so rešitev namestili in prilagodili v skladu z našimi potrebami, zagotavljajo pa tudi nadaljnji razvoj celotne aplikacije.«

V Teru so že med snovanjem projekta predvideli širitev poslovnega modela na večje število uporabnikov, saj je rast sistema ključna za dolgoročno ohranitev konkurenčne prednosti. Zaradi prilagodljivosti Maxima je sistem mogoče enostavno širiti, vzporedno s pridobivanjem novih strank in z večanjem njihovih potreb. Storitev, ki so jo razvili za Johnson Controls, ni specifična, saj je mogoče tehnologijo vzdrževanja in poslovni model uporabiti tudi pri drugih strankah.

Zmanjšanje zastojev in stroškov vzdrževanja

Tero je v štirih letih delovanja na osnovi boljše organizacije, h kateri je občutno pripomogel Maximo, kljub zmanjšanju števila operativnih vzdrževalcev z 31 na 17 in prihranku 18,5 milijona tolarjev na leto, zagotovil podporo povečanemu obsegu proizvodnje. Na račun povečanja kakovosti storitev pri vzdrževanju specialnih strojev so stroške vzdrževanja zmanjšali za 7,7 milijona tolarjev na leto, zastoje v proizvodnji Johnson Controls pa so zmanjšali za 6 odstotkov. »Brez podpore Maxima ne bi bili tako uspešni in tudi ne tako učinkoviti, dodatna potrditev dobre poslovne prakse pa je skorajšnja pridobitev certifikata ISO9001,« je nadaljeval Zgoznik.

Jamstvo učinkovitega celovitega vzdrževanja

Tero ima s svojimi strankami sklenjene pogodbe za zagotavljanje razpoložljivosti strojev, obvladovanje celotnih stroškov vzdrževanja je zato njihova glavna skrb. S podporo Maxima imajo nadzor nad vsemi stroji, preventivni vpogled v njihovo delovanje in sledenje vzdrževanju. Tako natančno vodijo število vzdrževalnih ur in stroške porabljenega materiala. Materialno poslovanje jim prikazuje podatke o količini nadomestnih delov, spremljajo pa tudi faktor obračanja osnovnih sredstev ter ocenjujejo vrednost zaloge za posamezno stranko. Razpoložljivost merijo s podatki, ki jim jih posreduje Maximo, na podlagi delovnih nalogov pa strankam zagotavljajo poročila o stroških in zastojih na posameznem stroškovnem mestu.

 Za neposredno spremljanje delovanja strojev v proizvodnji Johnson Controls v Teru uporabljajo sistem SCADA v spletni aplikaciji. Trenutno razpoložljivost strojev in skupno učinkovitost spremljajo na podlagi ročnih izračunov, razvijajo pa aplikacijo, ki bo podatke iz sistema SCADA posredovala naravnost v Maximo. Projekt bo zaokrožen tako, da bodo razpoložljivost merili na štiri ure, podatek o skupni učinkovitosti strojev pa bo na voljo že naslednji dan, ko bo pregledana kakovost izdelanega blaga.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)