KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

Stroški vzdrževanja trdno pod nadzorom

Termoelektrarna Šoštanj je z integracijo poslovnega informacijskega sistema in sistema za podporo vzdrževanju pridobila eno najsodobnejših IT-okolij v Sloveniji.

V Termoelektrarni Šoštanj so z informacijskima sistemoma KOPA ERP in Maximo dosegli na vseh ravneh integrirano rešitev, s katero zagotavljajo maksimalno integracijo in konsolidacijo podatkov. S KOPINO rešitvijo so pridobili orodje za hitro in zanesljivo podporo vzdrževalnim procesom, ki jim nudi tudi neprecenljivo podatkovno zbirko okvar in posegov na napravah. S prilagoditvijo sistema Maximo potrebam Termoelektrarne Šoštanj je KOPA podprla tudi vse procese v skladu s certifikatom ISO9000. Leta 2004 je bila na podlagi predstavitve prednosti in pridobitev Maxima Holdingu Slovenske elektrarne sprejeta strateška odločitev, da postane Maximo standardno orodje za podporo poslovnim procesom vzdrževanja v Holdingu.

»Z nedavnim prehodom na novo generacijo poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP in popolno integracijo z informacijskim sistemom za podporo vzdrževanju Maximo smo v Termoelektrarni Šoštanj dosegli enostavnejše načrtovanje in obvladovanje stroškov,« je povedal dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj. »Časi, potrebni za odpravo napak, so zaradi uporabe hitrega in zanesljivega orodja za izdelavo delovne dokumentacije krajši, ob tem pa se občutno zmanjšajo tudi stroški proizvodnje.«

KOPA je v Termoelektrarni Šoštanj kot strateški partner prisotna že od leta 1991, ko so izbrali njihovo informacijsko rešitev za podporo osnovnim poslovnim funkcijam na osnovi podatkovne zbirke Oracle. Z leti se je obseg podpore širil, zanesljivost in varnost programske in strojne opreme pa se je večala. Pred uvedbo Maxima, ko vzdrževanja še niso bila računalniško podprta, je bila priprava delovnih nalog zahtevno in zelo odgovorno delo za večjo skupino zaposlenih. Zaradi obvladovanja obsežne dokumentacije in analiziranja vzdrževalnih procesov so leta 1999 v poslovni sistem ERP integrirali sistem Maximo. Z njim so uspeli zagotoviti poslovanje v skladu z zahtevno slovensko zakonodajo in računovodskimi standardi, ki ga vsako leto potrjujejo zunanje revizije. Hitrost prilagajanja spremembam zakonodaje in zagotavljanje računovodskih informacij je pri tem ključnega pomena, pri čemer je odzivnost KOPINIH strokovnjakov izjemno pomembna.

S sistemoma KOPA ERP in Maximo podjetja KOPA Termoelektrarna Šoštanj dosegla enostavnejše načrtovanje vzdrževanja in obvladovanje stroškov.

Sistema Maximo in KOPA ERP se prek integracijskih vmesnikov neposredno povezujeta s podatkovno zbirko Oracle. S celovitostjo sistema so zagotovili enkratno vnašanje podatkov na enem samem mestu v podjetju. Sistemske povezave so obojestranske, kar pomeni, da se podatki prenašajo iz KOPA ERP v Maximo in obratno. Na ta način pridobivajo podrobne analize podatkov – na eni strani stroškov po posameznih napravah, na drugi strani pa podatke o najpogostejših napakah in okvarah na napravah ter o vzrokih teh napak in ukrepih, ki so sledili. Na tak način vodijo tudi evidenco delovnega časa. Ure po delovnih nalogih prenesejo v poslovni sistem, kjer jih ovrednotijo z bruto vrednostjo urne postavke. Ta podatek se nato prenese v Maximo, kjer se naredijo analize in primerjave stroškov zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki za termoelektrarno opravljajo vrsto storitev. Sistem razpolaga z vrsto logičnih preverjanj, ki z visoko zanesljivostjo preverjajo pravilnost podatkovnih izkazov.

Z integracijo informacijskih sistemov je vodstvu zagotovljena sledljivost dogodkov in dokumentov v celotnem toku poslovanja. To je predvsem pomembno pri načrtovanju vzdrževanj, ko se na določen datum samodejno pripravi vsa potrebna dokumentacija in tako poenostavi postopek priprave. Zaradi neposredne povezave s poslovnim informacijskim sistemom lahko vodstvo v kratkem času dobi natančne podatke in analize o povečanju zalog materialov med vzdrževanjem, o višini porabe ter razlogih za povečanje stroškov. S tehničnimi analizami podatkov v obeh sistemih se nato natančno izračunajo stroški obnove za posamezne naprave.

V Termoelektrarni Šoštanj so izredno zadovoljni s stabilnostjo, zanesljivostjo in prilagodljivostjo KOPINEGA informacijskega sistema. Integriran poslovni sistem tako vodstvu nudi odlično podporo pri odločanju, omogoča sprotno spremljanje finančnih tokov, ocenjevanje odstopanj od poslovnih načrtov ter spremljanje stroškov in prihodkov.


Povečanje zanesljivosti poslovno kritičnih aplikacij

KOPA je v vlogi sistemskega integratorja v Termoelektrarni Šoštanj izvedla celovito prenovo informacijskega sistema ter podjetju zagotovila povečanje zanesljivosti delovnih procesov in zmanjšanje stroškov upravljanja.

Termoelektrarna Šoštanj proizvede tretjino vse električne energije v državi, ves čas pa mora imeti dovolj velike rezerve za takojšnje pokritje izpadov v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Zahteve po zanesljivi, neprekinjeni ter za okolje čim manj obremenjujoči proizvodnji in dobavi električne energije izpolnjujejo s podporo učinkovitega informacijskega sistema. Pri njegovem snovanju in izvedbi se je dejavno vključilo podjetje KOPA, ki ima na področju sistemske integracije v najzahtevnejših poslovnih okoljih bogate izkušnje.

»V Termoelektrarni Šoštanj smo se zaradi zahtev po zvišanju zmogljivosti srečali s problemom neučinkovitosti informacijskih otočkov pri zagotavljanju zanesljivosti proizvodnega procesa. Razdrobljenost informacijske tehnologije je hkrati povzročala visoke stroške vzdrževanja, ki pa smo jih s KOPINO rešitvijo občutno zmanjšali,« je dejal Stane Tepej, vodja službe poslovne informatike Termoelektrarne Šoštanj. »Izvajanje kritičnih procesov je tesno povezano z zanesljivostjo informacijskega sistema, njegov izpad pa bi pomenil neposredno finančno izgubo. S prenovo informacijskega sistema smo zagotovili visoko razpoložljivost delovanja sistema in konsolidacijo podatkov.«

Termoelektrarna Šoštanj je prenovo informacijskega sistema zaupala svojemu dolgoletnemu strateškemu partnerju KOPI, ki ima potrebne izkušnje in certificirane strokovnjake s področja integracije programske in strojne opreme. Zastavljeni cilji so vključevali zagotovitev hitre izmenjave podatkov znotraj podjetja in s poslovnimi partnerji, zanesljivo in varno upravljanje s podatki, doseganje najvišje stopnje zanesljivosti ekološkega informacijskega sistema ter ureditev dostopa do vseh vrst dokumentov od kjerkoli.

Prvi korak je bila konsolidacija podatkov in virtualizacija z diskovnimi polji HP StorageWorks Enterprise Virtual Array. Centralno diskovno polje EVA je omogočilo varnejše in lažje upravljivo podatkovno skladišče z nižjimi vzdrževalnimi stroški in povečano zmogljivostjo. Z večjim izkoristkom diskovnega prostora so zmanjšali investicije v diskovne kapacitete in strežnike, prihranili pa so tudi stroške upravljanja celotne rešitve.

Zaradi povečanja stopnje zanesljivosti strežnikov in združitve funkcionalnosti so vzpostavili konfiguracijo dveh visoko zmogljivih strežnikov HP Integrity rx4640-8 na platformi UNIX HP-UX 11iv2, povezanih v gručo, ki sta nadomestila obstoječe podatkovne strežnike. Takšna postavitev je omogočila konsolidac

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)