KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu

KOPA uspešno v bančnem sektorju

Podjetje KOPA je prilagodilo poslovni informacijski sistem KOPA ERP strogo reguliranemu poslovanju finančnih ustanov in z moduloma Saldakonti ter povezavo z Glavno knjigo podprlo podporne poslovne postopke v SKB banki, ki je od leta 2001 del skupine Société Générale, ene največjih finančnih skupin v območju evra.

V SKB banki so se z rastjo poslovanja pojavile zahteve po višji ravni avtomatizma v računovodskih delovnih procesih in boljšem nadzoru nad denarnim tokom. Na osnovi poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP so v SKB banki podprli finančno-računovodske postopke na področju saldakontov in vzpostavili povezave z glavno knjigo ter drugimi podpornimi funkcijami, kot sta na primer plačilni promet in kontroling.

KOPA uspešno v bančnem sektorju(44 KB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)