SISTEMSKA INTEGRACIJA
Napredne tehnologije, napredne rešitve

Izjave zadovoljnih uporabnikov

Stane Tepej, vodja službe poslovne informatike v Termoelektrarni Šoštanj, d.o.o.


„V TEŠ poganjamo aplikacije, katerih izpad v kritičnem trenutku lahko povzroči izredno veliko gospodarsko škodo. Zanesljiv informacijski sistem bo še posebej pomemben po izgradnji šestega bloka, ki bo zadolžen za oskrbo celotne države z električno energijo. Zato smo v sodelovanju s Kopo vzpostavili novo podatkovno središče, ki bo po eni strani zagotavljalo neprekinjeno delovanje poslovnih in produkcijskih aplikacij, ključnih za termoelektrarno, po drugi strani pa optimizacijo in konsolidacijo informacijskih virov za celoten Holding Slovenske elektrarne.“


Benjamin Majcen, vodja službe za informatiko v SwatyComet d.d. d.o.o.

„V SwatyComet d.d.u želimo poenotiti informacijsko okolje za celotno skupino, predvsem zaradi optimizacije skupnih stroškov lastništva in človeških virov ter povečanja razpoložljivosti sistemov. KOPA nam pri tem pomaga z izgradnjo visoko razpoložljive strežniške in pomnilniške infrastrukture ter učinkovitega sistema za nadzor in upravljanje. Na ta način bomo lahko vnaprej odpravljali možnosti za napake ter posledično zagotovili minimalne prekinitve proizvodnje in motnjev poslovanju.“Majda Vravnik, vodja informatike, Metal Ravne d.o.o.

»Kopina ekipa nam je strokovno in uspešno svetovala pri prenovi IT sistema. Z njihovo pomočjo imamo sedaj boljši pregled inlažje obvladujemo storitve v našem podjetju.«

 
Janez Krenker, vodja informatike, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
  

»V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je bila potrebna prenova mrežne infrastrukture za potrebe »on-line zdravja«. Kopa se je izkazala kot zaupanja vreden partner pri svetovanju in izvedbi prenove mrežne infrastrukture.«

 

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Bojan Javornik
vodja programa SI
T: 02 88 39 750
E: bojan.javornik@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: