UTRIP.PRO
Proizvodnja, ki dela razliko
AKERS VALJI Ravne d.o.o.

V podjetju Akers Valji Ravne so uvedli spremljanje aktivnosti v delovnih centrih v proizvodnji prek mobilnih terminalov na dotik. Srednje in najvišje vodstvo imata zdaj neposredne informacije o izvedbi posameznih naročil oziroma uresničevanju proizvodnega načrta.

“S tem projektom smo želeli vzpostaviti sistem, ki bi nam resnično omogočal natančno spremljanje proizvodnje na strojnih in termičnih obdelavah za vsako operacijo posebej. Osnovno vodilo je bilo pridobivanje informacij za optimizacijo tehnologij in kalkulacij ter hkratno natančno spremljanje še nedokončane proizvodnje, kar je zelo pomembno za zagotavljanje denarnih tokov. “
"Ker so podatki že v izhodišču v digitalni obliki, smo jih lahko enostavno vključili v sistem za poslovno obveščanje, ki prodajalcem, tehnologom in vodstvu omogoča spremljanje učinkovitosti, izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in človeških virov ter spremljanje in analiziranje anomalij v proizvodnji.
Podatke uporabljamo za nadaljnjo optimizacijo virov, povečanje produktivnosti, enakomernejšo porazdelitev dela v povezavi z načrtovanjem ter izboljšanje dela s strankami, saj v vsakem trenutku poznamo dejansko stanje izgotovljenosti naročil"


Miran Rebernik,
direktor, Akers Valji Ravne d. o. o.


MONTER Dravograd d.o.o.

V podjetju MONTER Dravograd d.o.o., ki je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci težkih varjenih konstrukcij, so z uvedbo proizvodnega terminala izboljšali spremljanje dela in optimizirali poslovanje.

"Sistem za spremljanje proizvodnje smo nadgradili v smeri spremljanja zasedenosti zmogljivosti in načrtovanja proizvodnje in sicer za nadzor, v kateri fazi izvedbe je posamezno naročilo, kdaj bomo gotovi, kaj se sprošča na liniji, kdaj lahko vzamemo novo naročilo. Sedaj izvajamo dobavo na dogovorjeni dan, medtem ko smo v prejšnjih letih z dobavo včasih zamujali tudi do mesec dni"

Bogdan Kadiš,
direktor Monter Dravograd d.o.o.


METREL d.d. in METREL Mehanika d.o.o.

Z rešitvijo KOPA UTRIP.PRO so v Metrel d.d. in Metrel Mehanika d.o.o. izvedli sistem za spremljanje proizvodnje in brezpapirno poslovanje. Osnovni cilj uvedbe je zagotavljanje podatkov o zaključenosti proizvodnih faz in izdelanih količin v realnem času, kar jim omogoča hitro odpravljanje ozkih grl in nadaljnjo optimizacijo proizvodnje.

“Na dosedanji način je bilo težko spremljati tako množico proizvodov po posameznih fazah izdelave. Zato smo se s tem problemom obrnili na Kopo, ki je naša dolgoletna računalniška hiša, in začeli v obeh proizvodnih podjetjih Metrela testirati rešitev KOPA UTRIP.PRO. Na razpolago bodo tako podatki za analizo posameznih tehnoloških operacij ter informacije,ki bodo v pomoč pri organizaciji proizvodnih procesov in tehnični strokovni službi.”

Peter Janša,
direktor, Metrel Mehanika d.o.o.


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Aleš Pelc
vodja programa
T: 02 88 39 778
E: ales.pelc@kopa.si
Povezane vsebine

Kopa ERP Urejeno.DOK

Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: